Jump to content
Islamic Forum

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Today
 2. አዛን

  አዛን ያዘለው ጥበብ 1 - የሶላት ወቅት መድረሱንና ቦታውን ማስታወቅ፡፡ 2 - ለጀማዓ ሶላት መቀስቀስ፡፡ 3 - ከታላላቅ ጸጋዎች አንዱ የሆነውን ሶላት ይሰግዱ ዘንድ ቸልተኞችን መቀስቀስ የዘነጉትን ማስታወስ፡፡
 3. ሶላት

  የሶላት ወቅቶች፡- 1 - የፈጅር ሶላት ወቅት እውነተኛው ጎሕ (በምሥራቅ በኩል አድማሱ ላይ የሚታይ ንጣት) ከታየበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ጸሐይ መውጣት ድረስ ያለው ነው፡፡ 2 - የዙህር ሶላት ወቅት ጸሐይ በዓይን ግምት ከመሀል ሰማይ አለፍ ካለችበት ጊዜ ጀምሮ የማንኛውም ነገር ጥላ ከራሱ ጋር እኩል እስከ ሆነበት ጊዜ ድረስ ነው፡፡ ይኸውም ጸሐይ ጧት ከወጣችበት ጊዜ ጀምሮ የነገሮች ጥላ በምዕራብ በኩል ይሆናል፤ከዚያም ጸሐይ ከፍ እያለች በመጣች ቁጥር ጥላው እየቀነሰ በመሄድ ጸሐይ አናት ላይ ስትሆን ጥላው ይጠፋል፤ከዚያም መጨመር ይጀምራል፡፡ ይህ ጭማሪ ሲጀምር ነው የዘዋል (የጸሐይ ከመሀል ሰማይ ወደ ምዕራብ አለፍ ማለት) ጊዜ፡፡ 3 - የዐስር ሶላት ወቅት የዙህር ወቅት ካበቃበት ጊዜ ጀምሮ የማንኛውም ነገር ጥላ የራሱ መጠን እጥፍ እስከሆነበት ጊዜ ድረስ ነው፡፡ 4 - የመግሪብ ሶላት ወቅት ጸሐይ ከጠለቀችበት ጊዜ አንስቶ ቀዩ ወጋገን (ሸፈቁል አሕመር) ከአድማሱ እስከ ጠፋበት ድረስ ነው፡፡ ሸፈቁል አሕመር ጸሐይ ስትጠልቅ አድማስ ላይ የሚታየው ቀይ ብርሃን ነው፡፡ 5 - የዕሻእ ሶላት ወቅት የመግሪብ ሶላት ካበቃበት ጊዜ አንስቶ እስከ እኩለ ሌሊት ያለው ጊዜ ነው፡፡ ነቢዩ ﷺ ፡- ‹‹የዕሻእ ሶላት ወቅት እስከ መካከለኛው እኩለ ሌሊት ድረስ ነው፡፡›› [በሙስሊም የተዘገበ] ብለዋልና፡፡ አሁን ባለንበት ዘመን የሶላት ወቅቶችን በዘመን መቁጠሪያዎች አማካይነት በቀላሉ ማወቅ ይቻላል፡፡
 4. Sobre el ayuno en el Islam, virtudes del ayuno, el mes de Ramadán : ¿Sabías que hay un mes del año en el que las puertas del paraíso se abren y las puertas del infierno se cierran? ¿Sabías que hay un mes del año en el que se encadenan a los demonios? Dijo el Profeta, sal-lal-lahu ‘alaihi wa sal-lam: “Cuando llega Ramadán se abren los portales del Paraíso, se cierran los portales del Infierno y se encadenan los demonios” [Muttafaq ‘alaih]. ¿Sabías que cada vez que el ayuno se rompe, Allah tiene personas que son rescatadas del Infierno? De Yábir ibn Abdullah que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Cada vez que el ayuno se rompe, Allah tiene personas que son rescatadas del Infierno.” Al Albáni clasificó este hadiz como autentico. Libros: Ibn Mayah Asuntos: El Ayuno, Las Buenas Acciones, Ramadán ¿Quieras hacer el hayy con el profeta, la paz sea con él? El Profeta, la paz sea con él, dijo: “Una ‘Umra en Ramadán equivale a peregrinar conmigo” [Lo citó Muslim]. ¿Quieras tener el perdón de los pecados pasados? El profeta, la paz sea con él, dijo: “Quien ayuna en Ramadán con fe y devoción, se le perdonan todos sus pecados pasados” [Muttafaq ‘alaih] . Y dijo también: “Quien reza por la noche en Ramadán con fe y devoción, se le perdonan todos sus pecados pasados” [Muttafaq ‘alaih] . ¿Sabías en qué mes el Corán se reveló? Al-lah dijo: {En el mes de Ramadán fue revelado el Corán como guía para la humanidad y evidencia de la guía y el criterio.} [Corán 2:185] ¿Sabías que el Profeta, la paz sea con él, solía llegar al máximo de su generosidad en el mes de Ramadán? Dijo Ibn ‘Abbas, que Al-lah esté complacido de él: “El Profeta, sal-lal-lahu ‘alaihi wa sal-lam, era la persona más generosa, y solía llegar al máximo de su generosidad en el mes de Ramadán cuando Yibril lo visitaba.Yibril solía visitarlo todas las noches de Ramadán para enseñarle el Corán. Cuando el Profeta, sal-lal-lahu ‘alaihi wa sal-lam, se encontraba con Yibril era más generoso que los bondadosos vientos que traen buenas nuevas” [Muttafaq ‘alaih]. ¿Qué sabes sobre el mes de Ramadán? ¿Qué es el estatus legal del ayuno de Ramadán? ¿Cuáles son los requisitos para la obligatoriedad del ayuno? ¿Cómo se confirma el inicio de Ramadán? ¿Es uno de los pecados capitales del Islam suspender el ayuno en Ramadán? Puedes saber las respuestas y todo sobre este bendito mes de Ramadán en este vídeo interesante: https://www.al-feqh.com/es/virtudes-del-ayuno-y-su-estatus-en-el-Islam ¡Oh Allah, nos alcance el ayuno de Ramadán y su recompensa! El fiqh de as-siam(el ayuno) El fiqh de la adoración
 5. Yesterday
 6. I am developing a game about Palestine Resistance

  This video tells the history of how muslims re-conquered Jerusalem on time of Salahudeen: https://www.indiedb.com/games/fursan-al-aqsa-knights-of-al-aqsa-mosque/videos/1-fursan-al-aqsa-reveal-trailer This video tells the history of Ahmad al-Ghazzawi, the protagonist of this game, and his reasons for fighting against israel Army: https://www.indiedb.com/games/fursan-al-aqsa-knights-of-al-aqsa-mosque/videos/video Promotional video "Join the Resistance": https://www.indiedb.com/games/fursan-al-aqsa-knights-of-al-aqsa-mosque/videos/3-fursan-al-aqsa-join-the-resistance-trailer
 7. I am developing a game about Palestine Resistance

  Here are some gameplay videos (these are outdated, as I already changed the protagonist model and many other things): PC Gameplay Video https://www.indiedb.com/games/fursan-al-aqsa-knights-of-al-aqsa-mosque/videos/6-fursan-al-aqsa-pc-gameplay-teaser PS3 Gameplay Video https://www.indiedb.com/games/fursan-al-aqsa-knights-of-al-aqsa-mosque/videos/7-fursan-al-aqsa-ps3-gameplay-teaser XBOX360 Gameplay Video https://www.indiedb.com/games/fursan-al-aqsa-knights-of-al-aqsa-mosque/videos/8-fursan-al-aqsa-xbox360-gameplay-teaser
 8. I am developing a game about Palestine Resistance

  Here I am sharing some arts I created for promoting my game:
 9. I am developing a game about Palestine Resistance

  Masha Allah Brother, thanks for this support! Yes, both muslims and non muslims are loving this game. The proof is that my game now won the first phase of the competition "Indie Game of the Year" on site IndieDB, one of the MOST important sites of Game Development on the web. My game is now on the top 100 list, and first one on its category (Third Person Shooter)! There is still 10 days to go! Please vote again for this second phase: http://tiny.cc/5lu9gz Hamdulillah I am very happy, because Allah is answering my dua'as. On all my prayers I ask Allah to help me, because this is Jihad, Electronic Jihad to Raise the Flag of Free Palestine on the World of Gaming!
 10. Hello TJ to Gawaher I'm glad you decided to join us. I hope that you find your stay here at IF beneficial, as well as enjoyable, and inshaAllah we benefit from each other. As we advise all new comers, please take a moment to read our Forum Rules. This will greatly enhance your understanding of this community, and ensures a smooth relation with everyone around here .As a new member, you will notice a number of temporary limitations. Please read about them here: New Members: Read This! And now here is your welcome drink, on the house!So sit back, and let me pour you a few glasses of freshly squeezed fruit juice!. Drink all you can.
 11. Wa alaikum assalam Way to go brother! super cool. Insha'Allah your game succeeds at all levels and helps people understand the legitimate resistance of our Palestinian brothers and sisters in Islam. You're welcomed to post links.
 12. Hello everyone! For school, I'm looking for listeners of French to do an interview with. They're a couple of questions about the genre, where it's going to go from here and how it influences you in your daily life. Je parle Français aussi si c'est plus facile pour toi, but I don't speak Arabic... x.x Sorry. I hope someone is enthusiastic to do the interview with me. Send me a message or reply to this post if you feel like helping a girl out. Thanks for reading, hope to see you in the comment section!
 13. Quiero preguntarte: ¿Cómo rezar en el Islam? ¿Cómo rezas? ¿Rezas como el Profeta Muhammad, la paz sea con él, rezaba? ¿Has aprendido cómo se hace as-salat correctamente? ¿Sabías que es obligatorio aprender la descripción de la oración? El Profeta, la paz sea con él, dijo : "Y recen como me han visto rezar” Libros: Al Bujari, Muslim Asuntos: El Conocimiento, La Oración ¿Quieras saber la descripción de la oración? Vamos saberlo : 1-Encarar la qibla y Takbirat al ihram. 2-La plegaria de apertura y la recitación de Al Fatiha. 3-Ar-Ruku’ y reincorporarse del mismo. 4-El suyud y levantarse del mismo. 5-At-tashahhud. 6-Taslim. 7-Algunas fórmulas de adhkar para después del rezo. Eso es tan general que no es bastante para aprender cómo rezas. En este vídeo gráfico puedes ver prácticamente cómo se hace el salat correctamente : https://www.al-feqh.com/es/descripcion-del-as-salat ¡Señor, que me hacen la asalá y de mi descendencia de nuestro Señor, acepta mi oración! El fiqh de la adoración La jurisprudencia islámica
 14. Last week
 15. Islam En Mexico

  Assalam alaykum wa rahmatu Allah wa barakatu.. Muchas gracias por este puesto excelente. También hay un sitio islámico maravilloso que que explica todo sobre los pilares del Islam mediante vídeos islámicos muy interesantes y gráficos en los que puedes ver cómo se hacen la Purificación( tahara), la oración (el salat), el ayuno (as-siyam), az-zaka y la peregrinación (el hayy y la umra). Todo eso en este enlace : El fiqh de la adoración https://www.al-feqh.com/es
 16. El Corn, Uno De Los Libros Ms Vendidos

  Assalam alaykum wa rahmatu Allah wa barakatu.. Muchas gracias por este puesto excelente. También hay un sitio islámico maravilloso que que explica todo sobre los pilares del Islam mediante vídeos islámicos muy interesantes y gráficos en los que puedes ver cómo se hacen la Purificación( tahara), la oración (el salat), el ayuno (as-siyam), az-zaka y la peregrinación (el hayy y la umra). Todo eso en este enlace : El fiqh de la adoración https://www.al-feqh.com/es
 17. Invitación Al Entender El Islam 19

  Assalam alaykum wa rahmatu Allah wa barakatu.. Muchas gracias por este puesto excelente. También hay un sitio islámico maravilloso que que explica todo sobre los pilares del Islam mediante vídeos islámicos muy interesantes y gráficos en los que puedes ver cómo se hacen la Purificación( tahara), la oración (el salat), el ayuno (as-siyam), az-zaka y la peregrinación (el hayy y la umra). Todo eso en este enlace : El fiqh de la adoración https://www.al-feqh.com/es
 18. Sobre la Purificación en el Islam especialmente la ablución (al wudu) voy a hablar en este tema : ¿Quieras llegar el Día de la Resurrección incircunciso y con luz en las extremidades? De Abu Hurairah que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Ciertamente, mi pueblo será llamado el Día del Juicio y ciertos miembros de sus cuerpos son iluminados por lo que les ha dejado del agua de la ablución” Abu Huraira dijo: ‘Por lo tanto, el que pueda de ustedes que se exceda en la ablución para que le deje más señal”. Libros: Al Bujari, Muslim Asuntos: La ablución ¿Quieras que Allah te ame? Allah dijo: {…ciertamente Al-lah ama a los que se arrepienten y purifican.} [Corán 2:222] La ablución es causa del amor de Al-lah. ¿Sabías que la ablución (el wudu) es expiación de los pecados y faltas? Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “Quien hace el wudu’ bien hecho, le salen sus pecados de su cuerpo (junto con el agua) hasta de abajo de sus uñas” [ Lo citó Muslim ]. ¿Quieras que tus grados se eleven ante Allah? Dijo el Profeta, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: “¿Les indico algo con lo que Al-lah borra los pecados y eleva con ello los grados de la gente?”, le dijeron: “¡Claro que si Mensajero de Al-lah!” Y él les dijo: “Hacer bien el wudu’ en las circunstancias difíciles [ Las circunstancias difíciles hacen más difícil y meritorio hacer un buen wudu’ ] , ir mucho a la mezquita y esperar allí entre un rezo y el siguiente. Ese es el Ribat (servicio permanente a la causa de Al-lah en las fronteras)” [ Lo citó Muslim ]. ¿Sabías que aprender cómo se hace la ablución (el wudu) es obligatorio? Descripción del wudu’: 1-Presentar la intención en el corazón. 2-Decir Bismil-lah (en el nombre de Al-lah) al empezar. 3-Lavarse las manos, tres veces. 4-Cepillarse los dientes (al enjuagarse la boca). 5-Enjuagarse la nariz con agua y la boca también, tres veces, con el istinzar. Al Madmada: Introducir agua en la boca y enjuagarse con ella. Ambas se hacen con el agua que se recoge una vez con la mano. Al Istinzar: es expulsar el agua de la nariz. 6-Lavarse la cara (tres veces) haciendo llegar el agua entre los pelos de la barba. El límite de la cara es desde el nacimiento del cabello arriba hasta la parte baja de la barbilla abajo, y de una oreja a la otra a lo ancho. Al Istinshaq: Introducir agua en las fosas nasales al inspirar. 7-Lavarse la mano derecha desde la punta de los dedos hasta los codos tres veces, y luego hacer lo mismo con la izquierda. 8-Pasarse la mano mojada por la cabeza: consiste en mojarse la mano con agua y luego pasársela desde la frente hasta la nuca y volver a la frente una sola vez. 9-Pasarse la mano mojada al interior de las orejas una vez con los dedos índices y la parte externa con los pulgares (una vez). 10-Lavarse el pie derecho hasta el tobillo (tres veces), luego el izquierdo igual. 11-La plegaria luego de terminar al wudu’ dice: “Doy testimonio que no hay más dios sino Al-lah, único y sin copartícipes, y doy testimonio de que Muhammad es Su siervo y Mensajero [ Lo citó Muslim ] .Al-lah, haz de mí uno de los que retornan arrepentidos a su Señor y uno de los que se purifican [ Lo citó At Tirmidhi ] . Glorificado seas Al-lah, y alabado seas, doy testimonio que no hay más dios sino Tú; Te pido perdón y retorno arrepentido a Tí” [ Lo citó An-Nasa’i ]. ¿Hay requisitos para al wudu’? Sí. ¿Hay partes obligatorias del wudu’? Sí. ¿Hay partes tradicionales del wudu’ (Sunan del wudu)? Sí. ¿Qué son los anulantes del wudu’? Puedes saber las respuestas detalladamente y todo sobre al wudu en este vídeo en el que puedes ver cómo se hace prácticamente : https://www.al-feqh.com/es/la-ablución-al-wudu ¡Oh Allah, haz que nosotros seamos de los que no cesan de volver a ti arrepentidos y de los que no cesan de purificarse! El fiqh de la adoración
 19. Cursos Islamicos Cerca De Ud.!?

  Alaykum assalam wa rahmatu Allah wa barakatu.. Hay un sitio islámico maravilloso que que explica todo sobre los pilares del Islam mediante vídeos islámicos muy interesantes y gráficos en los que puedes ver cómo se hacen la Purificación( tahara), la oración (el salat), el ayuno (as-siyam), az-zaka y la peregrinación (el hayy y la umra). Todo eso en este enlace : El fiqh de la adoración https://www.al-feqh.com/es
 20. Assalamu Alaykum (Peace be with you) My name is Nidal Nijm, I am Brazillian Muslim, from Arab ascendance, my father is from Palestine. I am just an indie solo developer trying to find my place in the game industry by developing games about the History of Islam. I am well known on the homebrew PS3 community. Just search on google UDK Ultimate Engine Summarizing, some years ago I did port UDK Engine (the free version of Unreal Engine 3) from EPIC Games to PS3 and Xbox360 creating the first and only Fully 3D Engine for developing homebrew games for PS3 and Xbox360. This project stayed online for almost 3 years, it got a lot of visibility, millions of download, untill recently EPIC Games got aware of this project and asked me to take it down, because it breaks their EULA and Copyrights. So I did take down this project, and did apologize for EPIC Games, because I never intended to harm them in anyway. EPIC Games were so kind with me, they recognized my efforts and talent on porting their engine for home consoles by myself, and allowed me to keep using my modified version of their engine, they gave me a Unreal Engine 3 License, I signed with them a contract, and now I am developing my first comercial game. I even created a very fun and free mini game recently, for PC, PS3 and Xbox360, using my modified version of UDK Engine. Search on Google for Gears of Kombat. The download links are on the video description on my YouTube Channel. So now with a Commercial License for using Unreal Engine 3, I decided to develop my first commercial game, a game about the War in Palestine. I know this theme may be very sensitive for many people, however, I will try to explain what my game is about, and will show that my game does not promote violence or "terrorist" propaganda. First of all, In this game, the player does not shoot israeli civilians, women, children, elderly, only soldiers. Also in this game there are NO images of sexual content, illicit drugs, religious desecration, hate of speech against any group, ethnicity or religion, anti-Semitist propaganda against Jews, Nazi propaganda or boasting of any "terrorist" groups and / or other unlawful acts. This game only contains the virtual representation of the Palestinian Resistance Movement against the israeli Military Occupation, which is officially recognized by the United Nations (UN). I want to be clear that my objective in this game is that I just want players to experience a war game through another perspective. From since I was a Kid I always asked myself why there are no games on which we, Arabs and Muslims, are portraied as heroes, instead of villains and terrorists? And this is true, the representation of Arabs and Muslims in games for a long time was just through the flag of Terrorists, Killers, Assassins, Bandits, and so on. Only recently middle-eastern and muslim characters are portraied as heroes and "cool" characters, like in Street Fighter V, Tekken 7, Overwatch, and others. Added to this, my father was a Fighter of the Palestine Resistance Movement, he fought against israel Army in the Lebanese Civil War on the 70's, and from since I was a kid, I felt too much proud of my father and the Palestine People in General, because of their Strenght and Constant Resistance. So this game is kinda tribute to the Brave People of Palestine and their Resistance against Military Occupation. Talking about the game itself, Fursan al-Aqsa - Knights of al-Aqsa Masjid is a Third Person Action Game on which you play as Ahmad al-Ghazzawi, a young Palestinian Student who was unjustly tortured and jailed by israeli Soldiers for 5 years, had all his family killed by an israeli Airstrike and now after getting out from the prison he seeks revenge against those who wronged him, killed his family and stolen his homeland. This game is being developed during the course of 4 years by one person (me, Nidal Nijm), in a custom version of UDK Engine (Unreal Engine 3), using the best technology to tell a compelling story through a game packed with non stop action, advanced 3D graphics and modern gameplay mechanics, however keeping the soul of old school shooters. You will play in missions accross ground, sea and sky, you have many objectives to accomplish in each mission, epic bosses battles, powerful guns, vehicles to drive, helicopters to take down, and much more. Expect a LOT of Action and Adrenaline!!! This game also is greatly inspired by Hideo Kojima's Metal Gear Solid, Call of Duty Modern Warfare and Insurgency Sandstorm. I hope soon release a free demo of this game (for PC, PS3 and Xbox360), so people can enjoy and feel what my game is about, enjoy the gameplay, feel the action. I plan to make something similar to Metal Gear Solid VR Missions (If you may remember), on which I will teach the player the basis of the Gameplay, like training the player for the true battle that will come on the final game. About the first episode (mission), I hope to release it untill the end of January 2020 Insha Allah. Now I will show you some trailers of the game itself and some promotional arts. I am already redoing these trailers from scratch, remaking the models, animations, and maps, raising the overall quality, polishing things here and there, to deliver a high quality product for all people enjoy. Also you can see the new updated model for my character protagonist, and the difference between the new player model and the old one, so you all can be sure I am commited to do my best on this game. These old models were just placeholders for me develop the basic game programming framework and features. Here you can view all the trailers and screenshots of my game on IndieDB Website. Just search on google for fursan al-aqsa game I wont be publishing links here yet, because, as a new user, I want to avoid being tagged as spammer. Jazakom Allah Khayr (May God give you the best).
 21. Alaykum assalam wa rahmatu Allah wa barakatu.. Hay un sitio islámico maravilloso que que explica todo sobre los pilares del Islam mediante vídeos islámicos muy interesantes y gráficos en los que puedes ver cómo se hacen la Purificación( tahara), la oración (el salat), el ayuno (as-siyam), az-zaka y la peregrinación (el hayy y la umra). Todo eso en este enlace : El fiqh de la adoración https://www.al-feqh.com/es
 22. Sobre el el fiqh del hayy(la peregrinación) y la umra y prescripciones del Hayy y la ‘Umra va a hablar en este tema : ¿Alguna vez imaginaste que podrías despertarte una día y eres como al día en que tu madre te dio a luz? ¿Podrías quedarte sin pecados ni culpas? De Abu Huraira que el Mensajero de Allah ﷺ dijo: “Quien hiciera la peregrinación y se abstuviera de toda relación conyugal, ni dijera obscenidad alguna, es como si regresara al día en que su madre le dio a luz (sin pecados)” Libros: Al Bujari, Muslim Asuntos: El Perdón de Dios, La Peregrinación (Hayy) ¿Quieras que Allah te perdona todos tus pecados pasados? Dijo el Mensajero de Al-lah, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: “Quien peregrina y no dice obscenidades ni comete pecados se le perdona todos sus pecados pasados” [Lo citó At-Tirmidhi]. ¿Quieras entrar en el Paraíso? Dijo el Mensajero de Al-lah, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: “De una ‘Umra a otra hay expiación de los pecados entre ambas; y el Hayy bien hecho y aceptado por Al-lah no tiene recompensa sino el Paraiso” [Muttafaq ‘alaih]. ¿Hay requisitos para el Hayy? Sí. ¿Es permitido por la representación en el Hayy? Sí, pero con requisitos. ¿Hay una diferencia entre el Hayy y la umra? Sí. Conoce a la explicación de las respuestas de estas preguntas mediante este vídeo gráfico interesante : https://www.al-feqh.com/es/prescripciones-del-hayy-y-la-umra El hayy en vídeos La umra en vídeos ¡Oh Allah, nos facilite ir a la bendita meca para hacer el hayy y la umra!
 23. Assalamu Alaikom I am Fahd Bin, Please make a dua for me and my wife, we are expecting for my wifes pregnancy, we have been married for 11yrs and no child yet, tomorrow we will be seeing a doctor for ultrasound to look for a heartbeat which will make sure that we indeed will be expecting a baby, in shaa Allah please include us in yor dua. Shulran
 24. Are Solid Inanimate Objects 'aware' To Some Degree?

  We do not know there is awareness or not in inanimate object.But I think we should not harm ourselves for that.
 25. Earlier
 26. Bellos Nombres De Allah Ta'ala

  Muchas gracias por este puesto excelente. Y hay también un sitio que explica los pilares del Islam y el fiqh de la adoración mediante vídeos islámicos muy interesantes que expone cómo es la Purificación, la oración, el ayuno, la zakat, la peregrinación (el hayy. https://www.al-feqh.com/es
 27. El Concepto De La Vida

  Muchas gracias por este puesto excelente. Y hay también un sitio que explica los pilares del Islam y el fiqh de la adoración mediante vídeos islámicos muy interesantes que expone cómo es la Purificación, la oración, el ayuno, la zakat, la peregrinación (el hayy. https://www.al-feqh.com/es
 28. entrada en el paraísoDime, ¿cómo es la vida sin la oración (el salat)? Dígame, ¿puedes vivir felizmente si la relación entre tú y Allah se rompe? Quiero preguntar a los quienes no realizan la oración: ¿Cómo es tu corazón? ¿El corazón oscuro busca la luz? ¿El corazón muerto busca la vida? ¿El corazón triste busca la felicidad? ¿Sabías que la oración te lleva de la Tierra al del cielo? ¿Te das cuenta de la importancia del rezo en el Islam y su influencia en tu vida? ¿Sabías que As-Salat es el segundo pilar del los pilares del Islam? Dijo el Profeta muhammad , la paz y las bendiciones de Allah sean con él: “el Islam se levanta sobre cinco pilares: el testimonio de que no hay más dios sino Al-lah y que Muhammad es su siervo y mensajero y la práctica de As-Sala” [ Muttafaq ‘alaih ] Libros:Muslim Asuntos : As-Salat ¿Sabías que As-Salat es la mejor de las obras? Dijo el Mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: “La mejor obra es As-Sala al principio de su tiempo” [ Lo citó At-Tirmidhi ]. ¿Sabías que As-Salat es la diferencia entre el Islam y la incredulidad? Dijo el Profeta muhammad , la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: “ciertamente entre el hombre y la incredulidad y el politeísmo está el abandono del As-Sala ” [ Lo citó Muslim ]. ¿Sabías que As-Salat es la base del Islam y sobre él, después del Tawhid, se levanta el Islam? Dijo el Profeta muhammad , la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: “La cabeza de este asunto es el Islam y su columna es As-Sala ” [ Lo citó Ahmad ]. ¿Sabías que As-Salat es luz para quien lo practica? El Profeta muhammad , la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “El rezo es luz” [ Lo citó Muslim ] . ¿Sabías que As-Salat es expiación para los pecados? Dijo Allah: {Y observa [¡Oh, Muhammad!] las oraciones prescritas durante el día [Salat Al Fayer, Salat Adh-Dhuhr y Salat Al ‘Aser] y durante la noche [Salat Al Magrib y Salat Al ‘Isha’], pues las buenas obras borran las malas. Ciertamente esto es una exhortación para quienes reflexionan} [Corán 11:114] y dijo el Profeta muhammad , la paz y las bendiciones de Allah sean con él : “Imagínense alguien que tenga un río que pase por su puerta y que se bañe en él todos los días, ¿quedará acaso algo de su mugre [ Darn: en árabe: suciedad, mugre ] ? Dijeron: no le queda nada y él replicó: pues así son los cinco rezos prescritos, con ellos Al-lah borra los pecados” [ Muttafaq ‘alaih ] ¿ Sabías que As-Salat es causa de la entrada en el paraíso? pues dijo el Profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, a Rabi’a ibn Ka’b, Allah esté complacido con él, cuando él le pidió acompañarle en el paraíso: “Ayúdate a ti mismo con muchas prosternaciones (del rezo) ” [ Lo citó Muslim ] ¿Qué es estatus legal de As-Salat? ¿Quién debe rezar? ¿Qué es estatus de quien abandona la práctica de As-Salat? Las respuestas hay en este enlace : https://www.al-feqh.com/es/posición-de-as-salat-y-su-estatus-en-el-Islam Donde puedes ver un video gráfico sobre la oración. No te pierdas conoce sobre esta obra que puede cambiar tu vida y tu destino.
 29. entrada en el paraísoDime, ¿cómo es la vida sin la oración (el salat)? Dígame, ¿puedes vivir felizmente si la relación entre tú y Allah se rompe? Quiero preguntar a los quienes no realizan la oración: ¿Cómo es tu corazón? ¿El corazón oscuro busca la luz? ¿El corazón muerto busca la vida? ¿El corazón triste busca la felicidad? ¿Sabías que la oración te lleva de la Tierra al del cielo? ¿Te das cuenta de la importancia del rezo en el Islam y su influencia en tu vida? ¿Sabías que As-Salat es el segundo pilar del los pilares del Islam? Dijo el Profeta muhammad , la paz y las bendiciones de Allah sean con él: “el Islam se levanta sobre cinco pilares: el testimonio de que no hay más dios sino Al-lah y que Muhammad es su siervo y mensajero y la práctica de As-Sala” [ Muttafaq ‘alaih ] Libros:Muslim Asuntos : As-Salat ¿Sabías que As-Salat es la mejor de las obras? Dijo el Mensajero de Allah, la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: “La mejor obra es As-Sala al principio de su tiempo” [ Lo citó At-Tirmidhi ]. ¿Sabías que As-Salat es la diferencia entre el Islam y la incredulidad? Dijo el Profeta muhammad , la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: “ciertamente entre el hombre y la incredulidad y el politeísmo está el abandono del As-Sala ” [ Lo citó Muslim ]. ¿Sabías que As-Salat es la base del Islam y sobre él, después del Tawhid, se levanta el Islam? Dijo el Profeta muhammad , la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él: “La cabeza de este asunto es el Islam y su columna es As-Sala ” [ Lo citó Ahmad ]. ¿Sabías que As-Salat es luz para quien lo practica? El Profeta muhammad , la paz y las bendiciones de Al-lah sean con él, dijo: “El rezo es luz” [ Lo citó Muslim ] . ¿Sabías que As-Salat es expiación para los pecados? Dijo Allah: {Y observa [¡Oh, Muhammad!] las oraciones prescritas durante el día [Salat Al Fayer, Salat Adh-Dhuhr y Salat Al ‘Aser] y durante la noche [Salat Al Magrib y Salat Al ‘Isha’], pues las buenas obras borran las malas. Ciertamente esto es una exhortación para quienes reflexionan} [Corán 11:114] y dijo el Profeta muhammad , la paz y las bendiciones de Allah sean con él : “Imagínense alguien que tenga un río que pase por su puerta y que se bañe en él todos los días, ¿quedará acaso algo de su mugre [ Darn: en árabe: suciedad, mugre ] ? Dijeron: no le queda nada y él replicó: pues así son los cinco rezos prescritos, con ellos Al-lah borra los pecados” [ Muttafaq ‘alaih ] ¿ Sabías que As-Salat es causa de la entrada en el paraíso? pues dijo el Profeta, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, a Rabi’a ibn Ka’b, Allah esté complacido con él, cuando él le pidió acompañarle en el paraíso: “Ayúdate a ti mismo con muchas prosternaciones (del rezo) ” [ Lo citó Muslim ] ¿Qué es estatus legal de As-Salat? ¿Quién debe rezar? ¿Qué es estatus de quien abandona la práctica de As-Salat? Las respuestas hay en este enlace : https://www.al-feqh.com/es/posición-de-as-salat-y-su-estatus-en-el-Islam Donde puedes ver un video gráfico sobre la oración. No te pierdas conoce sobre esta obra que puede cambiar tu vida y tu destino.
 1. Load more activity
×