Jump to content
Islamic Forum

Abdyllah

Member
 • Content count

  6
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About Abdyllah

 • Rank
  Newbie

Previous Fields

 • Marital Status
  Married
 • Religion
  Islam
 1. Dear Muslims! Today we are announcing a campaign under the slogan: «Gaza in 2014: Oh Muslim army! Answer the call for help and save the people of Palestine!» We ask you to support the campaign, and thus help their oppressed brothers in Gaza! To do this: 1. As soon as possible distribute this publication, share it on your page, click «Like» or comment; 2. Take a picture with a poster, which will be present in our campaign slogan in Arabic or English «Oh Muslim Armies! Respond to protect the People of Gaza!» «استجيبوا يا جيوش المسلمين لنصرة غزة!» «Ey İslam Beldelerinin orduları! Filistin halkının yardım çağrısına icabet edin. Onlara sahip çıkın!» Then publish the photos on your page with hashtag #AJAGAZAor send them to us https://www.facebook.com/minibaevtagir https://vk.com/tagir1953 More information in website http://www.protectgaza.info/
 2. The Prophet of Allah (s.a.w.s) said: the believers are like one body. When one of the limbs aches, the whole body responds to it with sleeplessness and fever. (Muslim) By this publication we announce the beginning of the campaign in support Muslims of Tatarstan, which continue to be exposed to inhuman tortures from hands of security officers. By the present moment since November, 2013 when arrests began, through the conveyor of tortures passed dozens of Muslims from the different cities of Tatarstan. However, some guys still under arrest, still are exposed to inhuman tortures, because security officers decided "to appoint" them terrorists! So, to one of our brothers injured a backbone, beat off kidney and then he was connected to an artificial kidney. To another brother– cut off genitals! Connecting electricity to genitals and other parts of body, suffocations, attempts of rape is already the ordinary tortures for our brothers in Tatarstan! The only requirement of monsters to our brothers – to slander themselves and other arrested Muslims. It is necessary for police officers to collect evidential base to accuse dozens of Muslims in crimes which they didn't make. Below we show the list of brothers who are under arrest and are exposed to inhuman tortures: Zaripov Raphael, Galeyev Almaz, Sabirov Marat were born in 1978, Sitdikov Ayrat born in 1978, Martianov Michael was born in 1991, Shaidullin Rais, Mukhlisov Danil, born 1992, Trofimchik Stas was born 1987, Gafurov Ruslan, Dmitry Kudryavtsev, Zamaliev Rail, Suleimanov Ramil, Vafin Ildar, Ohunov Nadir Oli, Nurgaleev Almaz. Each of them is forced to admit and slander coreligionists in crimes. We are categorically sure of it. And even more, we know why these people were chosen by security officers as victims of fabrication. The fact that all these guys have been convicted for various crimes before accepted or practicing Islam. It is always simpler to make such people guilty. But lawlessness of the authorities didn't stop on arrests and tortures in anything not guilty Muslims. In response to active actions on protection native and husbands, wives and relatives of our brothers were subjected to the strongest pressure. Moreover, in response to actions on protection of brothers in January, 2014, The Republican Investigative Committee organized a new series of searches and arrests throughout all Tatarstan! And it against two more criminal cases brought on the 62-year-old Kazan journalist Ilmir Imayev and on the 64-year-old leader of the Tatar national movement to Fauziya Bayramova who bravely opposed the torture of Muslims! Thus, the authorities try to prevent Muslims to protect the brothers in faith. We encourage all Muslims and just people who have a sense of justice, to support our campaign! The slogan of our campaign: "Stand on the protection Muslims of Tatarstan» Our proposed requirement "Stop the torture!" «Stop fabricating criminal case!» «Punish executioners in uniform involved in tortures!» «No genocide of Muslims» 1.We encourage all sincere journalists and public figures, politicians and imams, all, whose word can affect, to speak out publicly his position on the fact that happens to Muslims of Tatarstan, to oppose lawlessness and injustice! 2.We encourage each of social network users to take a picture with a poster, which will be expressed indignation that happening against to Muslims of Tatarstan! 3.We encourage everyone who can record a video message to support brothers in Tatarstan 4.We encourage everyone to place images with campaign symbolics on icons of accounts on social networks, and also in groups and public pages! 5.We ask to help as much as possible in disseminating information about our campaign and increasing the number of supported it, as by social networks (repost), and usual ways. ( tell to familiar people, relatives, ask them to support campaign)! 6.Ask imams of Masjids on Friday sermons to tell to believers that happens with Muslims of Tatarstan, what tests they pass for their faith We ask all of you, do not be indifferent! Because our indifference facilitates " Uniformed werewolves " to commit crimes concerning our brothers and sisters! The sincere and devout brothers and sisters! The God has ordered us to fear only Him and help Muslims who are in trouble We urge you to make Dua and help our exhausted brothers from torture in the Republic of Tatarstan. Hoping for help from Allah, wait from you photos and videos with the above requirements! Photo, video and links send on: 1. http://vk.com/tagir1953 2. https://www.facebook.com/minibaevtagir 3. MinibaevTagir[at]gmail.com May Allah reward you!
 3. Islam In Sweden

  Brådskande!!! Akut!!! Sprid det på maksimum!!! Observera alla!!! Allahs profet, fred vare med honom, sa: ”Troende är som en kropp: om en av kroppsdelar blir sjuk, då hela kroppen svarar på det med sömnlöshet och feber” (Muslim). Vi skulle vilja meddela om aktionens start för stöd av muslimer i Tatarstan, som fortsätter att utsättas av oerhörda tortyr från säkerhetssyrkorna. Hittills, sedan november 2013, då började arrester, av tortyr drabbades dussintals muslimer från olika städer i Tatarstan. Men för mest tortyr utsätts nu de, som fortfarande sitter i arrest, de, som säkerhetstyrkorna bestämde ”utnämna” för terrorister. Således, en av våra bröder blev skadad i ryggraden, han var också tvungen att ansluta den konstgjorda njuren, efter att man slog hårt mot hans egen; en annan bror fick avskurna könsorganen! Tortyr genom att ansluta el till könsorganen och andra kroppsdelar, strypning, försök till våldtäkt - det blev vanligt för våra bröder i Tatarstan! Det enda kravet från de odjuren, plågoandar till våra bröder, få våra bröder beljuga sig själva (förtala sig) och andra arresterade muslimer . Polisen behöver det för att åtala dussintals muslimer för brott, som de inte begått. Nedan ger vi en lista med folk som är i arrest och utsätts för omänsklig tortyr: Zaripov Rafael, Galeev Almaz, Sabirov Marat, född 1978 , Sitdikov Ayrat, född 1978 , Martianov Michael, f. 1991, Shaidullin Rais , Mukhlisov Daniel, f. 1992 , Stas Trofimchik, f. 1987, Gafurov Ruslan, Kudryavtsev Dima, Zamaliev Rail, Suleimanov Ramil, Vafin Ildar , Ohunov Nadir Oli, Nurgaleev Almaz. Var och en av dessa killar är pressad att erkänna och beljuga (förtala) sina trosfränder i brotten . Vi är absolut övertygad i saken. Och ännu mer än så , vi vet varför dessa killar valdes av säkerhetsstyrkorna som offer för falsk brottsmål: faktumet är att alla dessa killar har dömts för olika brott, innan de har konverterat eller har börjat praktisera Islam. Sådana människor är alltid lättare att göra en skyldig! Men myndigheterna slutade inte sin lagbrytning på gripanden och tortyr av oskyldiga muslimer. Efter de aktiva åtgärder för att skydda sina familjer och sina män, fruar och släktingar till våra bröder utsattess för det starkaste trycket, hot och nya husrannsakningar! Dessutom, som svar på åtgärder för att skydda bröderna i januari 2014 republikanska Undersökande kommitté anordnade i hela Tatarstan ny serie av husrannsakningar och gripanden! Och det väcktes ytterligare två åtal mot 62 – årige kazansk journalist Ilmir Imaev och 64 - årige ledaren för tatariska nationella rörelsen Fauzija Bayramova, både två motsatte sig modigt mot tortyr av muslimer! Således är myndigheterna försöker hindra muslimerna försvara sina bröder i tron. Vi uppmanar alla muslimer och andra människor som har en känsla för rättvisa , för att stödja vår aktion! Slagsord för vår aktion, " Stå på att skydda muslimer i Tatarstan!» . Vår föreslagna kravet "Stoppa tortyren", " Stoppa tillverkning av falska brottmål ", "Straffa tortyrare i uniform som är inblandade i tortyr !" " Inget folkmord på muslimer ". 1 . Vi bjuder in alla uppriktiga journalister och offentliga personer, politiker och imamer, alla dem, vars ord kan påverka, för att uttrycka offentligt sin ståndpunkt om vad som händer med muslimer i Tatarstan, för att protestera mot orättvisa och lagbrytning! 2 . Vi uppmuntrar var och en av de sociala nätverks användare att ta ett foto med en skylt, som uttrycker upprördhet för det som händer med muslimer i Tatarstan! 3 . Vi uppmuntrar alla som kan spela in ett videomeddelande till stöd för bröderna i Tatarstan!! 4 . Vi uppmuntrar alla att publicera bilder med aktionens symboler i sociala nätverk, såväl som grupper och offentliga sidor! 5 . Vi ber all möjlig hjälp i att sprida information om vår aktion och öka antalet som skulle stödja det , som genom sociala nätverk (delning) och vanliga sätt (berätta för vänner, släktingar, be dem att stödja aktionen)! 6 . Be imamer att berättar för troende i fredags predikningar i moské om vad som händer med muslimerna i Tatarstan, vilka testar de genomgår för sin tro! Vi ber er alla att inte vara likgiltiga, eftersom vår likgiltighet underlättar tortyrare i polisens uniform begå brott mot våra bröder och systrar! O, uppriktiga och gudfruktiga bröder och systrar, vår Herre beordrade oss att frukta Honom bara och hjälpa muslimer i nöd . Vi uppmanar er att göra dua och hjälpa våra bröder utmattad av tortyr i republiken Tatarstan. Med hopp på Allahs hjälp väntar vi på era foto och video med ovanstående krav! We ask all of you, do not be indifferent! Because our indifference facilitates " Uniformed werewolves " to commit crimes concerning our brothers and sisters! The sincere and devout brothers and sisters! The God has ordered us to fear only Him and help Muslims who are in trouble We urge you to make Dua and help our exhausted brothers from torture in the Republic of Tatarstan. Hoping for help from Allah, wait from you photos and videos with the above requirements! Photo, video and links send on: 1. http://vk.com/tagir1953 2. https://www.facebook.com/minibaevtagir 3. MinibaevTagir[at]gmail.com
 4. FSB accuses Muslim youth in preparing to seize power in Russia According to various sources, the 26th of August 2013 in Ufa FSB, detachment of special police (OMON) and Center "E" MIA RB raided the Muslims suspected of belonging to the "Hizb ut-Tahrir" (non-violent Islamic political party banned in Russia). Four of them are incriminated not only participation in a banned organization (Article 282 of the Criminal Code of the RF-2), but also preparing for a violent seizure of power (Article 30 Part 1 - 278 of the Criminal Code), which is punishable by imprisonment for a term from 12 to 20 years. Over the last year it's - the third criminal case on "Hizb ut-Tahrir" in Russia, where appears clearly false accusation under Article 278 of the Criminal Code. In this case, evidence of preparation "violent seizure of power" is questionable examination of seized religious texts. According to reports from Ufa, announcing the beginning of the operation is learned from the morning's message on the network "Vkontakte" independent Islamic journalist Tagir Minbaev, his door was broken open by OMON (detachment of special police). Eyewitnesses reported that the journalist was limping noticeably when he was led to a police car (perhaps he was injured during the arrest.) The searches were also held in Ufa residents Aydar Garifyanov, Eugene Kulagin, Rasim Sataev, Alexei Khamadeev, Ildar Ibragimov, Ramazan Avdikeev, Rustem Khamzin and Nart Hasanov. Aydar Garifyanov, Eugene Kulagin, Rasim Sataev and Alexei Khamadeev taken into custody. The press service of the regional Federal Security Service said the agency "Interfax" on initiation of four criminal cases on Article 30 Part 1 - 2 8 of the Criminal Code. The rest of the suspects charged with Article 282-2. Events in Ufa confirm the previously expressed concerns by the human rights defenders that Article 278 can be used as a tool of political repression of the independent members of the Muslim groups. The main evidence of preparation for the violent seizure of power are not the specific actions of the accused, but questionable examination of seized religious literature. This kind of examination has previously been used intelligence to justify the controversial accusations of "extremism." However, this time it is not about anti-extremist articles of the Criminal Code of small weight, but to bring an accusation, qualifying as a serious criminal offense. Over the last year the Article 278 used in two more cases of "Hizb ut-Tahrir."
 5. FSB accuses Muslim youth in preparing to seize power in Russia According to various sources, the 26th of August 2013 in Ufa FSB, detachment of special police (OMON) and Center "E" MIA RB raided the Muslims suspected of belonging to the "Hizb ut-Tahrir" (non-violent Islamic political party banned in Russia). Four of them are incriminated not only participation in a banned organization (Article 282 of the Criminal Code of the RF-2), but also preparing for a violent seizure of power (Article 30 Part 1 - 278 of the Criminal Code), which is punishable by imprisonment for a term from 12 to 20 years. Over the last year it's - the third criminal case on "Hizb ut-Tahrir" in Russia, where appears clearly false accusation under Article 278 of the Criminal Code. In this case, evidence of preparation "violent seizure of power" is questionable examination of seized religious texts. According to reports from Ufa, announcing the beginning of the operation is learned from the morning's message on the network "Vkontakte" independent Islamic journalist Tagir Minbaev, his door was broken open by OMON (detachment of special police). Eyewitnesses reported that the journalist was limping noticeably when he was led to a police car (perhaps he was injured during the arrest.) The searches were also held in Ufa residents Aydar Garifyanov, Eugene Kulagin, Rasim Sataev, Alexei Khamadeev, Ildar Ibragimov, Ramazan Avdikeev, Rustem Khamzin and Nart Hasanov. Aydar Garifyanov, Eugene Kulagin, Rasim Sataev and Alexei Khamadeev taken into custody. The press service of the regional Federal Security Service said the agency "Interfax" on initiation of four criminal cases on Article 30 Part 1 - 2 8 of the Criminal Code. The rest of the suspects charged with Article 282-2. Events in Ufa confirm the previously expressed concerns by the human rights defenders that Article 278 can be used as a tool of political repression of the independent members of the Muslim groups. The main evidence of preparation for the violent seizure of power are not the specific actions of the accused, but questionable examination of seized religious literature. This kind of examination has previously been used intelligence to justify the controversial accusations of "extremism." However, this time it is not about anti-extremist articles of the Criminal Code of small weight, but to bring an accusation, qualifying as a serious criminal offense. Over the last year the Article 278 used in two more cases of "Hizb ut-Tahrir."
 6. Islamic Website Templates

  Site islаmiс.пet23.пet (tipe in brouser)
 7. Islamic Website Templates

  ua galeikum assalam MarineLiner i cant write long posts dont know why.
 8. Islamic Website Templates

  there is free Islamic website templates
 9. Islamic Website Templates

  islamic.net23(contact admin if its a beneficial link)
 10. Website Templates

  islamic.net23(contact admin if its a beneficial link)
 11. Website Templates

  islamic.net23(contact admin if its a beneficial link)/
 12. Islam

  Islam
×