Jump to content
Islamic Forum

MaKSofaHãßÓæ�É

Member
 • Content count

  654
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About MaKSofaHãßÓæ�É

 • Rank
  áÇ Åöáóåó ÅöáøóÇ åõæó Úóáóíúåö ÊóæÃ
 • Birthday 12/17/1977

Previous Fields

 • Marital Status
  Single
 • Religion
  Islam

Contact Methods

 • AIM
  www.qquran.org
 • MSN
  www.thekra.org
 • Website URL
  http://www.liveislam.net
 • ICQ
  0
 • Yahoo
  www.heartdes.com

Profile Information

 • Location
  el Dunya
 • Interests
  Quran + Sunnah + Seera + Da'wa + zuhud Poems
 1. Fosterutveckling I Koranen!

  ÈÓã Çááå ÇáÑÃãä ÇáÑÃíã ÇáÃãà ááå æÇáÕáÇÉ æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÈÚà ÇáÓÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ Úáíßã æÑÃãå Çááå æÈÑßÇÊå ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜáÇã [using large font size is not allowed] Fosterutveckling i Koranen Beskrivningarna om fosterutveckling i Koran och Hadith är uppseendeväckande i sin överensstämmelse med det som blivit känt i detta ämne genom moderna vetenskapliga studier. Men, vad var känt då Koranen uppenbarades? Den medeltida uppfattningen om fosterutvecklingen Ända fram till 1688, var det den Aristoteliska uppfattningen som var dominerande bland både muslimska och Europeiska vetenskapsmän. Denna uppfattning var det ingen som riktigt vågade ifrågasätta. De två teorierna på Aristoteles tid var: a) Embryot är en miniatyr av en vuxen människa antingen i den manliga sädesvätskan eller i det kvinnliga sekretet, och att denna miniatyr växer till sig i livmodern, eller att b) fostret formas och skapas av menstruationsblodet. Aristoteles föredrog det senare synsättet, och lade till att mannens sädesvätska fick menstruationsblodet att koagulera, precis som mjölken ystas till ost. Den Koraniska synen på fosterutvecklingen Den Koraniska beskrivningen av fosterutveckling visar oss däremot att: a) fostret inte är en miniatyr kopia av en vuxen, utan utvecklas stegvis. (71:13-14, 23:12-14, 22:5) och att b) fostret formas av både mannens och kvinnans kroppsvätskor (76:2). En relevant hadith bekräftar Koranens syn, men märkligt nog, och Koranens och hadithernas syn till trots, blev många muslimska vetenskapsmän påverkade av Aristoteles, och upprepade hans misstag. Det fanns dock flera som trodde mera på Koranens och Hadithernas syn, cirka 700 år efter Koranens uppenbarelse kommenterade lbn Ha ar al-Asqalani detta ämne och sade :"Många anatomer påstår att den manliga sädesvätskan inte har någon del i tillkomsten av ett barn. De påstår att dess enda roll, är att få menstruationsblodet att koagulera.... Men Profetens hadith motsäger deras åsikter. Mannens sperma är i själva verket lika delaktig i utvecklingen av ett embryo som kvinnans motsvarande vätska är." Synen på fosterutvecklingen förändras Teorin om fostret som en miniatyr av en vuxen bestod i Europa ända till 1800-talet, och man menade att en fullständig miniatyr av en människa fanns antingen i kvinnans ovum eller i mannens sperma, och att den bara växte till sig i livmodern. Denna teori gavs upp gradvis, och hade förlorat sin betydelse när man kommit in på 1900-talet. Von Bacr (1829-37), kallades för embryologins fader, han identifierade den kvinnliga äggcellen. Äggcellens delning det vill säga den gradvisa utvecklingen av ett embryo blev demonstrerad 1839 av Schwann och Schleiden. 1875, beskrev Hertwig hur äggcellen befruktades av en spermie. 1883 kunde Von Benden påvisa att både den manliga spermien och den kvinnliga äggcellen kontribuerade med lika antal kromosomer till embryot. Ändå blev det inte uppdagat förrän under 1900- talet hur och när fostrets kön avgörs, hur och när skelettet, muskulaturen och sinnen, såsom synen, hörseln nervsystemet och så vidare utvecklas. Det är därför mer än märkvärdigt att vi i Koran och Hadith kan finna omisstagligt precisa och detaljerade referenser till detta ämne. Den moderna synen på fosterutveckling Den första av de successiva stadierna i fosterutvecklingen är (nutfah) gamet, könscellerna som sedan formar (nutfah amshaj) zygoten, den befruktade äggcellen. Koranen fastställer detta klart och tydligt (75:36-40, 53:45-46, 59:5859 att embryots kön bestäms av den sädesvätska som mannen ejakulerar (av x- eller y- kromosomerna i sperman). Koranen understryker också att det är endast en droppe av vätska, vilket hänvisar till att spermierna utgör endast 0,5% av den ejakulerade vätskan. Zygoten utvecklas till alaqah, det som hänger som fäster sig i livmoderväggen. Den överväldigande precisionen av denna term alaqah för denna process då zygoten fäster sig, inplanterar sig och får näring i livmodern är iögonfallande i Dr Al-barrs redovisning. Alaqah utvecklas till mudghah (något som liknar en tuggad klump), ur vilken skelettet och muskulaturen sedan urskiljes. Mudghahstadiet innefattar också utvecklingen av pharyngeala områden (ur vilka ansiktet, öronen och nacken formas) de markerade "tandavtrycken" ger embryot ett utseende av en tuggad klump. jämför detta med Koranens anspelning i 22:5 av mukhlaqa och ghairu mukhlaqa, utvecklingen från en formlös klump till något som börjar ta form! Detta utvecklingsstadie är nu villigt erkänt att vara den mest kritiska perioden i fosterutvecklingen, då embryot är mest känsligt för olika faktorer som kan orsaka medfödda missbildningar. Koranen säger i 2:259, kayfa nanshuzu-ha thumma naksu-ha lahma, .. Se på benen, hur vi låta dem stå upp och sedan bekläda dem med kött... Nanshuzu-ha , något klumpigt översatt till "hur vi låta dem stå upp", är minst lika fulladdad med information som en modern uppslagsbok. Föräldrarnas gener är avgörande för den nya individens egenskaper. I Koranen 80: I 7-19 sägs nutfah, de manliga och de kvinnliga könscellerna bära dessa förutbestämda egenskaper. Det finns flera hadither som bekräftar denna slutsats. En hadith an Sahih Muslim, uttryckligen nämner att 42 dagar efter befruktningen kommer ängeln till livmodern och nutfah får dess form , dess hörsel och syn organ skapar, skelettet och musklerna formateras och huden bildas. Sedan frågar ängeln om det är en pojke eller en flicka,vad dess blivande yrke är, och hur långt liv det kommer att ha. Gud ger sina svar och ängeln skriver ner allt som komma skall". Uppslagsböckerna förtäljer oss att under den sjätte veckan i fosterutvecklingen börjar könskörtlarnas utveckling. Belägenheten av könskörtlarnas utveckling indikeras i Koranen 86:5-9 vara mellan ryggraden och revbenen. Vilket naturligtvist också är fallet! När körtlarna sedan har formats utvecklas de antingen till manliga eller kvinnliga könskörtlar och fyller sin funktion i enlighet med detta. Blod och nervbanorna samt lymflarna förblir sammankopplade, även hos de vuxna "i ett område mellan ryggraden och revbenen". "Han som frambragt dem första gången, skall uppväcka dem till liv" 36:78 i denna korta sammanfattning har vi bara tagit upp några av motsvarigheterna mellan de Koraniska texterna, haditherna och den moderna kunskapen om fosterutveckling. Vad är då innebörden i detta? Nästan alla här refererade Koranverser har som huvudtema en påminnelse om uppståndelse och återskapandet av individen efter döden. Vi konfronteras med livets fakta som ett överväldigande mirakel av Skaparens Nåd och Allsmäktighet. Kunskapen om de successiva stadierna i fostrets utveckling till ett människobarn, från ingenting annat än en minimal droppe kroppsvätskor, föder en känsla av bävan inför ansvaret efter denna mirakulösa tillkomst till livet. Detta ansvar bär man med sig tillbaka när man återvänder till Honom som skapade, tillmätte och uppehöll vårt liv. Hur kunde vi tillåta oss att tvivla på att Skaparen bryr sig om hur vi tillbringar och använder vårt liv, eller tvivla på att Han skulle bringa oss tillbaka till livet. Dessa verser uppmanar oss att tänka över livets mirakel, och att komma ihåg att detta innebär så mycket mera än att fundera över dödens tillträde. Religiös ansvarskänsla kan väckas genom att reflektera över födelsens mirakel, lika mycket som genom att reflektera över dödens mysteri. Ingen uppslagsbok om fosterutveckling kan inspirera till sådana reflektioner som dessa. Självfallet är det ytterst viktigt att känna till att all information som återges i Koranen i extraordinärt precisa ordalag, och ändå i en enkel och begriplig form är korrekt och bekräftas av alla moderna vetenskapliga upptäckter. OBS! De uppgivna koranverserna hänvisar till den engelskspråkiga koranöversättningen av Youssuf Ali. (you are not allowed to post links yet)"you can't post links until you reach 50 posts_islamguiden(contact admin if its a beneficial link)/foster.shtml"]Länken!![/url] Fe Amn Allah Al Faqeera ela Allah
 2. Ahmad Al-ajme Latest Anasheed Album..

  Asalam Alykum Warhmatullah Wbaraktuh This Album is outstanding Bissmillahi Masha*Allah La quwata ila Billah and it's detected to his Mother (Rahimha Allah) very soft and heart worming Album.. Number 9. is a Afghani Anasheed that his mum (Rahimha Allah) use to love.. ######you can't post links until you reach 50 posts_you are not allowed to post links yetqimam(contact admin if its a beneficial link)/news_images/rahimha_allah.gif[/img] You can download it here inshaAllah >> (you are not allowed to post links yet)"you can't post links until you reach 50 posts_you are not allowed to post links yetislam4m(contact admin if its a beneficial link)/nashed/albums/al3jmi/"]you can't post links until you reach 50 posts_you are not allowed to post links yetislam4m(contact admin if its a beneficial link)/nashed/albums/al3jmi/[/url] Fe Amn Allah Al Faqeera ela Allah
 3. Four Pillars Of Manhood

  Asalam alykum warhmatullah wbaraktuh Allahu yalem, but It would be inshaAllah interesting to know ? Fe Amn Allah Al Faqeera ela Allah
 4. A Very Important Christian Missionary Converted To Islam

  Allahu Akbr Allahu Akbr Allahu Akbr I saw just few weeks back a lecture he did with Shiekh Ahmed deedat in south Africa ( may Allah grant mr. deedat al jannah), I had a feeling about this Garry miller wallah he sounded Muslim then even the christens said you sound muslim.. Good news indeed I'm so excited it's crazy MashaAllah Tbark Allah.. here is the link to the first part of the lecture (you are not allowed to post links yet)"you can't post links until you reach 50 posts_you are not allowed to post links yetyoutube(contact admin if its a beneficial link)/watch?v=Q1NWC2ZGOKc"]you can't post links until you reach 50 posts_you are not allowed to post links yetyoutube(contact admin if its a beneficial link)/watch?v=Q1NWC2ZGOKc[/url] Fe Amn Allah Al Faqeera ela Allah
 5. Amazing Clips From Converts To Islam From Around The World!

  Jzakum Allahu kheyrn, may Allah forgive your sins and make you among people of Al-Fardows. Ameen
 6. Çá��íË

  Jzakum Allah kheyrn.
 7. Facebook, Do You Use It?

  Asalam alykum warhmatullah wbaraktuh I would not recommend any Muslim to be in sites like that unless for the sake of Dawah, I have been a member in hi5 for many many years and I have over 500 Muslims in my list and I have group of close friends (sisters) that are active with dawah.. I have sadly seen some sisters that has changed in short time and got red off the hijab..!!! My list was full with covered sisters and almost each time I log on I see half necked sister on my list when in fact she was fully covered the day before.. I'm telling you I have started to get very worried more and more these last years.. Fe Amn Allah Al Faqeera ela Allah
 8. Kvinnornas Ställning Inom Islam

  ÈÓã Çááå ÇáÑÃãä ÇáÑÃíã ÇáÃãà ááå æÇáÕáÇÉ æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÈÚà ÇáÓÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ Úáíßã æÑÃãå Çááå æÈÑßÇÊå ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜáÇã [using large font size is not allowed] Kvinnornas ställning inom Islam Översatt av: Nadin Habbal Från: Viewislam För att titta på Islams lära om kvinnor är den själsliga nivån en bra utgångspunkt att börja med, eftersom den är den mest väsentliga. Sedan kan vi titta på Islams sociala roller. Koranen bekräftar att kvinnor är själsligt sett männens jämlikar med samma ansvar att dyrka Gud (swat) och får samma belöning för det. "FÖR DE män och de kvinnor som har underkastat sig Guds vilja, de troende männen och de troende kvinnorna, de män och de kvinnor som visar sann fromhet, de män och de kvinnor som älskar sanningen, de män och de kvinnor som tåligt uthärdar motgång, de män och de kvinnor som visar ödmjukhet, de män och de kvinnor som ger åt de fattiga, de män och de kvinnor som fastar, de män och de kvinnor som lägger band på sin sinnlighet, de män och de kvinnor som alltid har Gud i tankarna- [för dem alla] har Gud i beredskap förlåtelse för deras synder och en rik belöning." (Koranen 33:35) "Den man eller kvinna som gör gott och lever rättskaffens liv och som har tron skall Vi skänka ett gott liv och Vi skall bestämma deras [slutliga] belöning efter deras bästa handlingar." (Koranen 16:97) "MEN DE troende, männen såväl som kvinnorna, är varandras [sanna] vänner och fasta stöd; de anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt och förrättar bönen och betalar allmoseskatten och de lyder Gud och Hans Sändebud. Dem skall Gud visa barmhärtighet. Gud är allsmäktig och vis." (Koranen 9:71) På den sociala nivån Som mor: Varje person har en mor. När en man frågade Profeten Mohammad (saw) "Vem har största rätten till god behandling av mig? Han sade "Din mor." Mannen sade då "Och sedan vem? Profeten (saw) sade "Sedan din mor". Mannen frågade "Och sedan?" Återigen svarade profeten (saw) "Sedan din mor". Mannen frågade igen "Och sedan? Profeten (saw) sade "Sedan din far". (Sahih Muslim 4:1354 nr 6180) Detta påvisar att ett barn måste infria sin mors rättigheter och om det finns en konflikt mellan moderns och faderns rättigheter så får hennes rättigheter företrädesrätt. Profeten (saw) förklarade också att det enda sättet en människa kan återgälda sin far är att köpa honom fri från slaveri om han befann sig i ett sådant. (Sahih Muslim 2:790 nr 3606) Profetens (saw) tystnad om moderns tillstånd påvisar att det inte finns något sätt ett barn kan återgälda det modern har gått igenom för hans/hennes skull. Hon uthärdade graviditetens hårda villkor och förlossningens smärta. Hon har bytt tusentals smutsiga blöjor. Hon har stått ut med hans/hennes gråtande och gnällande. När barnet var sjukt stannade hon uppe för att sköta om honom/henne. Hon drev honom/henne till att göra det bästa av sig själv. Som dotter: Många kulturer genom historien har premierat sönerna och sett sina döttrar som olycka. Denna attityd är fördömd i Koranen: "Då någon av dem får höra den glada nyheten om en dotters [födelse], mörknar hans uppsyn och vreden kokar i honom; han drar sig undan människorna på grund av denna [för honom] dystra nyhet [och han överväger] om han skall behålla barnet trots förödmjukelsen och skammen eller begrava det i jorden. Hur vedervärdigt är inte deras sätt att [tänka och] döma?" (Koranen 16: 58-59) God behandling av sina döttrar har identifierats som en av vägarna till paradiset. Guds sändebud (saw) anmärkte "Var och en som prövas genom ansvaret att uppfostra döttrar och behandlar dem väl kommer att skyddas mot helvetets eld." (Sahih muslim 4:1384 nr 6362) Anas ibn Maalik citerade Guds sändebud (saw) "Var och en som uppfostrar två döttrar på rätt sätt ända tills de/hon når mogen ålder kommer jag och han förenas (så här) på den Yttersta dagen" och han knäppte ihop händerna. (Sahih muslim 4:1384 nr 6364) En fars ansvar gentemot sina döttrar slutar inte vid mogen ålder, som juridiskt sett definieras som puberteten, t.ex menstruationen. Ansvaret kommer till ända när hon gifter sig och åker iväg för att leva med sin man. Äktenskapet Gud (swat) säger i Koranen: "Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker." (Koranen 30:21) Profeten Mohammad sade (saw) "Den som gifter sig har tagit ett steg mot att fullborda halva sin religion, så låt denne vara medveten om sin plikt gentemot Gud i den andra återstående halvan" (Insamlad av at-Tabaraanee i al Mujam al-awsat och bestyrks i Saheh al-Jaami as-Sagheer, 2:1059 nr 6148) Äktenskap anses utgöra hälften av religionen, på grund av dess väsentlighet att underhålla det mänskliga samhället. På ett individuellt plan syftar äktenskapet till att utveckla egenskaper som kärlek och barmhärtighet, vilka är nämnda i versen och förmågan att ge och ta, att kompromissa och att anpassa sig. Samtycke, en kvinnas samtycke är nödvändigt för äktenskapets giltighet. Aa'ishah nämnde att hon hade frågat Guds sändebud (saw) om en ungmö, vars målsman gifter bort henne, huruvida man skulle rådfråga henne eller inte. Guds sändebud (saw) sade "Ja, hon måste rådfrågas" Aa'ishah svarade, "Men hon känner sig förlägen" Guds sändebud sade, "Hennes tystnad innebär att hon samtycker" (Sahih muslim 2:714 nr 3305) Ibn Abbas meddelade att profeten (saw) sade "En tidigare gift kvinna, utan make har större rätt till sin egen person än sin målsman och en ungmös samtycke måste alltid rådfrågas av henne själv och hennes tystnad innebär samtycke." (Sahih muslim 2:714 nr 3307). Om en flicka, som har uppnått puberteten gifts bort utan hennes samtycke har hon rätt att be domaren att annullera äktenskapet. Beviset för detta är när en ung kvinna gick till profeten (saw) för att beklaga sig om att hennes far hade gift bort henne mot sin vilja. Han gav henne valet att annullera äktenskapet. I Ibn Maajahs och Abu Daawoods version var kvinnan ungmö. (Sunan Abu Dawud, bestyrkt i Saheh Sunan Abee Daawod 2:395 nr 1845. I al-Bukhaarees version var hon en thayyib, Sahih Al-Bukhari 7:52 nr 69) Några rättigheter som hustru Det fordras att mannen ger sin hustru en present vid äktenskap. Egendom, som hon äger innan äktenskapet består som hennes och hon disponerar över det på det sätt hon tycker är lämpligt. Hennes man är förpliktigad att försörja henne. Avgifterna för hushållet, maten, kläderna, färdmedlen och avgifterna för barnens utbildning är makens ansvar. Om hon väljer att bidra med pengar för dessa avgifter räknas det som välgörenhet från henne till honom. En muslimsk kvinna behåller sitt eget namn efter äktenskapet. Samråd mellan man och hustru Ett pars angelägenheter bör förvaltas genom ömsesidigt samråd. Denna princip är fastställd i följande vers. Beträffande instruktionerna amning fastställer den "Föräldrarna skall inte klandras om de i samråd beslutar att skilja barnet från modern." Koranen: [2:233] Profeten Muhammad (saw) utgjorde ett exempel för sina anhängare genom att acceptera sina fruars råd, även i frågor, som inte har samband med hushållets angelägenheter. När han tog med sig sina anhängare för att utföra "Umrah," (den lilla vallfärden), tillbommade Meckas hedningar staden, för att hindra dem från att träda in i den. Profeten (saw) förhandlade fram ett fördrag med hedningarna, vilka krävde att muslimerna skulle återvända vid tillfället och komma tillbaka påföljande år för att utföra Umrah. När profeten (saw) beordrade sin anhängare att raka av sitt hår och offra sina djur, som ett uttryck för övergivandet av sin Umrah var de ovilliga att göra det. Han gick in i sitt tält, då hans hustru Om Salamah frågade honom varför han var upprörd. När han förklarade orsaken, föreslog hon: "Varför går Du inte ut och offrar ditt djur och rakar av ditt hår inför dem. När de ser din handling kommer de att följa ditt exempel." Han accepterade hennes förslag och precis som hon hade förutspått, när hans anhängare ombads att göra det de hade sett skyndade de sig att göra detsamma. Frågan uppstår: Vad ska göras om mannen och hustrun inte kan komma överens om ett handlingssätt efter gemensamt samråd? Eftersom det bara finns två av dem, så måste de komma till ett avgörande moment. Gud (swat) har givit mannen ansvaret. "Hustrun har, som sig bör, rättigheter [mot mannen] motsvarande [dem han har] mot henne; hans [rätt] ligger dock ett steg framför hennes. Gud är allsmäktig, vis." Koranen: [2:228] "MÄNNEN SKALL ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt [inför Gud] och döljer [för andra] det som Gud har dolt." (Koranen 4:34) (you are not allowed to post links yet)"you can't post links until you reach 50 posts_you are not allowed to post links yetislamguiden(contact admin if its a beneficial link)/kvinnor.shtml"]Länken![/url]
 9. Top 10 Ursäkter!

  ÈÓã Çááå ÇáÑÃãä ÇáÑÃíã ÇáÃãà ááå æÇáÕáÇÉ æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÈÚà ÇáÓÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ Úáíßã æÑÃãå Çááå æÈÑßÇÊå ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜáÇã [using large font size is not allowed] Top 10 ursäkter från muslimska kvinnor som inte har Islamisk Hijaab Översättning till svenska: Mourad Elkhatib Källa: (you are not allowed to post links yet)"you can't post links until you reach 50 posts_sisters.islamway(contact admin if its a beneficial link)"]you can't post links until you reach 50 posts_sisters.islamway(contact admin if its a beneficial link)[/url] Syster, stig på ångertåget innan det passerar din station. Min syster, tänk noga på vad som händer idag innan din morgondag har kommit. Tänk, min syster - med start nu. All pris hör till Allah ta'aala såsom Hans Höghet och Allsmäktighet är värdig. Jag skickar böner och ber om välsignelse över Hans Ädla Budbärare som visade vägen till Allahs Välbehag och Hans Jannah. Denna väg är en rak väg, omringad av dygd på alla sidor och åtföljs av den bästa moraliska karaktären och förstärkt av renhetens, döljandets, och oskuldens beklädnad. Det är vägen vandrad av de två delarna av det mänskliga samhället, nämligen mannen och kvinnan, mot en harmonisk belåtenhet och lycka i detta liv och härefter. Det här är precis varför Skyddaren, den Helige och Höjd över all bristfällighet, har gjort bärandet av Hijaab obligatoriskt för kvinnan som skydd för hennes oskuld och som skydd för hennes heder och tecken på hennes tro (Iman). Det är på grund av det här som samhällen, (både muslimska och icke-muslimska) som har distanserat sig ifrån och avvikit från Hans raka väg, är onda samhällen, i behov av en behandling som leder dem till återhämtning och lycka. Bland de bilder som pekar på samhällens distansering från den rätta vägen och gör tydligt dess nivå av avvikelse och separation, är utbredningen avkvinnor som inte bara avtäcker sina ansikten utan också förstärker och gör en uppvisning av sin skönhet. Vi finner det beklagligt klart framträdande inom Islamiska samhällen trots att den Islamiska klädseln också är utbredd. Därpå, vad är anledningarna som har lett till denna avvikelse? Vi ställde denna fråga till skilda grupper av kvinnor som vi erhöll tio huvudursäkter från och efter undersökning och kontroll, blev svagheten hos ursäkterna tydliga för oss. Stanna hos oss kära muslimska syster, på dessa få rader så att vi genom dem kan få veta orsakerna att vända sig bort från Hijaaben, och sedan diskutera var och en av dem. Ursäkt Ett: Jag är ännu inte övertygad av (nödvändigheten) av Hijaab. Vi frågar då denna syster två frågor. Ett: Är hon sannerligen övertygad av korrektheten av religionen Islam? Det naturliga svaret är: Ja, hon är övertygad för hon svarar "Laa ilaaha illallah" (det finns ingen gud utom Allah) betyder att hon är övertygad av aqeedah, och då säger: "Muhammadun rasoolullah!" (Muhammad är Hans sändebud), betyder att hon är övertygad av dess lag (sharee'ah). Alltså är hon övertygad av Islam som ett trosystem och en lag varav En härskar/styr och bestämmer/avgör deras liv. Två: Är då hijaab en del av Islamisk Lag (Sharee'ah) och en skyldighet/plikt? Om denna syster är ärlig och uppriktig i sin tanke och har funderat inom utfärdandet som en som verkligen vill veta sanningen, skulle hennes svar utan tvekan vara: Ja. För Allah ta'aala, av hans Gudomlighet (Uloohiyyah) som hon tror på har befallt användningen av hijaab i Hans Bok (Al-Qur'aan) och ädla profetens (sallaAllaahu 'aleihi wa sallam) budskap, som hon tror på, har befallt användningen av hijaab i hans sunnah. Vad kallar vi en person som säger att de tror på och är tillfredsställd av Islams felfrihet, men som trots det inte gör vad Allah och Hans Budbärare har befallt? Säkert kan de inte på nåt sätt vara beskrivna av dem som Allah menar i denna aayah: "Det enda de troende säger när de bjuds in till GUD och Hans budbärare för att döma i deras angelägenheter är, "Vi hör och vi lyder." Dessa är vinnarna." (Koranen 24:51) I sammanfattning: Om denna syster är övertygad om Islam, hur kan hon då inte vara övertygad av dess befallning? Ursäkt Två: Jag är övertygad av Islamisk klädedräkt men min mamma hindrar mig från att ha på mig den, och om jag inte lyder henne kommer jag gå till Elden. Den som har svarat denna ursäkt är den mest ädla av Allah's skapelse, Budbäraren av Allah (SallAllahu alaihi wa sallam) med kortfattad och innehållsrik ord av visdom: Det finns ingen lydnad till skapelsen på olydnad av Allah. [Ahmed] Statusen av föräldrar i Islam, speciellt mamman, är högtstående. Såklart har Allah ta'aala kombinerat det med innehåll av högsta klass, dyrka Honom och Hans tawheed, i många aayat (verser). Han sade: "Tillbe Gud och sätt ingenting, vad det än kan vara, vid Hans sida, och var god mot förälder" (Koranen 4:36) Lydnad gentemot föräldrar är inte begränsad utom i en synpunkt, och det är om de befaller till olydnad mot Allah. Allah sade: "Om de försöker tvinga dig att sätta upp idoler vid sidan av Mig, så lyd dem ej. Men fortsätt att behandla dem älskvärt i denna världen. Ni ska endast följa vägen av de som underkastat sig Mig. Slutligen kommer ni allesammans att återvända till Mig, och då kommer Jag att informera er om allting ni har gjort." (Koranen 31:15) Att inte lyda dem i synder hindrar en inte att vara bra mot dem och behandla dem snällt. Allah sade i denna ayaah (versen) att behandla dem älskvärt i denna världen. I sammanfattning: Hur kan du lyda din mamma och inte lyda Allah Som skapade dig och din mamma? Ursäkt Tre: Mitt arbete låter mig inte byta min klädsel mot Islamisk klädsel. Denna syster är en av dessa två typer: Hon är uppriktig och ärlig, eller en lögnare som önskar göra en braskande uppvisning av sin "hijaab" genom att låta den vara "modern" (dvs extra fin/glamorös) och dyr. Vi börjar med ett svar till den ärliga och uppriktiga systern. Är du omedveten, min kära syster, att det inte är tillåtet för den Muslimska kvinnan att lämna sitt hem utan att hennes klädsel bemöter de villkor av Islamsk hijaab och det är en uppgift för varje Muslimsk kvinna att veta vad de är? Om du har tagit tiden och ansträngningen att lära dig många saker från denna värld hur kan du då missköta att lära dig innehållet av det som kommer rädda dig från Allahs bestraffning och Hans ilska efter döden!!? Säger inte Allah: "Vi sände inte före dig, annat än män vi inspiererat. Fråga dem som kan skriften, om ni inte vet." (Koranen 16:43)[ Om du måste gå ut, gå då inte utan att ha på dig en korrekt hijaab som visar att du söker göra Allah nöjd och Sheytan missnöjd. Om du går ut smyckad och tillgjord (dvs. gjort dig vackrare genom smink, smycken, osv.…) så kommer det lilla ärendet bli till ett stort som kan leda till fitnah. Min kära syster, om du verkligen är ärlig och angelägen i din avsikt kommer du finna tusen hjälpande händer och Allah kommer att göra saken lättare för dig! Är inte Han den som säger: "… Allah visar var och en som fruktar honom en utväg ur [ur alla svårigheter] och sörjer för honom på ett sätt som han inte kan förutse, och den som litar på Allah behöver inget annat stöd." Koranen 65:2-3 Vad gäller den andra systern säger vi: Ära och arbete är bestämt av Allah ta'ala, det fås inte genom förskönande kläder och färger eller genom att följa trender. Det fås tvärtom genom lydnad till Allah och Hans budbärare (SallAllahu alaihi wa sallam) och genom att hålla fast vid Allahs sanna lag och därigenom bärandet av den Islamiska hijaaben. Lyssna på Allahs vackra ord: "Den mest ärbara bland er är den som är mest gudfruktig". (Koranen 49:35) I sammanfattning: Gör saker genom att söka Allahs välbehag och den sanna vägen till Paradiset och värdesätt rikedomarna och det materiella i detta livet mindre. Ursäkt fyra: Det är så varmt i mitt land, och jag klarar nästan inte av det. Hur skulle jag kunna klara av det om jag bar hijaab? Allah ger ett exempel genom att säga: "Säg: 'Helvetets lågor är hetare!' Om de bara ville förstå!…" (Koranen 9:81) Du vet min syster, Sheytan har fångat dig i ett av hans svaga rep för att dra dig från hettan i den här världen till hettan i helvetet. Befria dig själv från hans nät och se hettan från solen som en tjänst och inte som en olycka, speciellt då den påminner dig om straffet från Allah som är många gånger starkare än hettan du nu känner. Vänd tillbaka till Allahs order och värdesätt den världsliga bekvämligheten genom att följa botgöringens väg från Helvetet. Allah säger: "Där skall de förbli under oöverskådlig tid utan att känna svalka och utan att få dricka annat än skållhett vatten och den motbjudande [vätska som sipprar ur ett sår]." (Koranen 78:24-25) I sammanfattning: Vägen till Paradiset omringas av prövningar och svårigheter, medan vägen till Helvetet är omringad av lockelser och lustar. Ursäkt fem: Jag är rädd att om jag tar på mig hijaab så kommer jag att ta av mig den igen eftersom att jag har sett så många andra göra så! Till henne säger jag: Om alla skulle följa din logik så skulle hela världen ha lämnat religionen! Alla skulle ha lämnat salat för att de skulle vara rädda för att lämna den senare. De skulle ha lämnat fastan under Ramadan eftersom många skulle vara rädda för att göra det senare. Ser du inte hur Sheytan har fångat dig i sin snara igen och utestängt dig från vägledning? Allah ta'ala älskar regelbunden lydnad även om den är liten eller rekommenderad . Hur är det då med något som är obligatoriskt, som att bära hijaab? Profeten (SallAllahu alaihi wa sallam) sade: "Den mest älskade gärningen hos Allah är den återkommande, även om den är liten." Varför har du inte sökt efter anledningarna till varför dessa människor har tagit av sig hijaab så att du kan undvika dessa anledningar och hålla dig borta från dem? Varför har du inte sökt efter skälen och anledningarna för att kunna bära hijaab, och sanningen och vägledningen så att du kan hålla dig fast vid dem? Ett av sätten att hålla sig fast är att göra mycket du3a till Allah så att hjärtat blir mjukt och öppet för religionen, precis som profeten (SallAllahu alaihi wa sallam) gjorde. Även att göra salat och att tänka på det som Allah sade: "Sök med tålamod [Allahs] hjälp i bönen! Det är förvisso en svår väg utom för de ödmjuka, de som vet att de är kallade att möta sin Herre, att de skall återvända till Honom." (Koranen 2:45-46) Ett annat skäl att följa vägledningen och sanningen är att hålla sig till Islams lagar och en av dem är sannerligen att bära Hijaab. Allah sade: "Om de hade gjort det de var tillsagda att göra hade det sannerligen varit bättre för dem och det hade gjort deras tro rakare." (Koranen 2:66) I sammanfattning: Om du håller fast vid vägledningen och smakar på sötman av den sanna tron kommer du inte neka Allahs order efter att ha hållit fast vid dem. Ursäkt sex: Om jag bär hijaab kommer ingen vilja gifta sig med mig, så jag väntar med att ta på mig den till dess. En man som vill att du ska vara smyckad och inte täckt när ni går ut och inte lyder Allah är ingen värdig man! Han är en man som inte har någon vilja att skydda det som Allah har gjort ovärderligt, i synnerhet dig själv, och han kommer inte på något sätt kunna hjälpa dig komma till Paradiset eller att skydda dig från helvetet. Ett hem som är uppbyggt på olydnad mot Allah och provocerar Hans ilska är ett hem som kan räkna med att Han kommer att besluta om olycka och motgångar, både i detta livet och i det nästa. Som Allah sade: "Men den som vänder ryggen mot Mig [och mina budskap] skall få ett eländigt liv och på uppståndelsens dag ska Vi låta honom stiga upp blind." (Koranen 20:124) Äktenskap är en tjänst och en gåva från Allah som Han ger till den Han vill. Hur många kvinnor är det inte som är gifta med hijaab (mutahajibah) och hur många kvinnor utan hijaab är det inte som inte är gifta? Så om du skulle säga "… när jag är sminkad och visar mina behag så vill jag nå ett rent och bra slut, dvs äktenskap", ett rent mål eller slut fås inte genom en oren och korrupt väg inom Islam. Om målet är ärbart så måste vägen dit nås genom ett rent och korrekt sätt. Man brukar säga att regeln inom Islam är: de avsedda målens regler styr vägen dit. I sammanfattning: Det finns ingen välsignelse i ett äktenskap som är uppbyggt på syndigheter och korrupta handlingar! Ursäkt sju: Jag bär inte hijaab baserat på vad Allah säger i Quraanen: "Men berätta för alla om din herres välgärningar (dvs. det Han har gjort vackert och bra) [soorah Ad-Dhuhaa93:11] hur skulle jag kunna dölja mitt silkeslena hår och min förtrollande skönhet som Allah har välsignat mig med? Så, denna syster hänvisar till Allahs bok och dess påbud så länge som det passar hennes egna önskningar och förståelse! Hon tar ingen hänsyn till de saker som inte passar henne. Om detta inte var fallet, varför följer hon då inte versen: "Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mer av sina behag än vad som anständigtvis kan vara synligt, låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen." (Koranen 24:31) Och när Allah säger: "Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar - och [till] alla troende kvinnor - att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg; på så sätt blir de lättare igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade…" (Koranen 33:59) Med detta yttrande har du nu, min syster, gjort en egen Shareah (lag) för dig själv, en lag som Allah ta'ala strikt har förbjudit, dsv. att göra sig vackrare (at-tabarruj) och att inte täcka sig (as-sufoor), och anledningen: Din illvilja att inte lyda ordern. Den största välsignelsen eller tjänsten som Allah har givit oss är iman (tro) och hidaayah (vägledning) och bland dessa finns den Islamiska hijaaben. Varför visar och talar du inte om denna vackra välsignelse som har givits till dig? I sammanfattning: Finns det någon större välsignelse för kvinnan än vägledningen och hijaab? Ursäkt åtta: Jag vet att hijaab är obligatoriskt (waajib), men jag väntar med att bära den tills Allah visar mig vägen till att göra det. Jag frågar denna syster vilka bevis hon behöver för att acceptera denna gudomliga välsignelse? Vi vet att Allah i Sin visdom har gjort ett syfte eller en orsak för allt. Det är därför de sjuka tar medicin för att bli bättre, och den resande använder sig av ett transportmedel för att nå sitt mål, och andra liknande exempel. Har vår syster verkligen ansträngt sig för att finna den sanna vägledning och använt sig av de rätta sätten för det, som att be till Allah troget? Som Han sade: "Led oss på den rätta vägen" (Koranen 1:6) Att vara i sällskap med de trogna systrarna är bra, för de är de bästa som kan hjälpa henne till vägledning. De är de bästa som kan öka hennes vägledning och inspirera henne till ytterligare vägledning och taqwaa (Gudsfruktan). Då skulle hon hålla fast vid Allahs order och bära hijaab som de troende kvinnorna blev beordrade att göra. I sammanfattning: Om denna syster verkligen var seriös i frågan om att finna den sanna vägledningen skulle hon ha ansträngt sig på rätt sätt för att nå den. Ursäkt nio: Det är inte tid för hijaab ännu, jag är fortfarande ung. Jag kommer att göra det när jag blir äldre och efter jag har gjort Hajj! Dödens ängel, min syster, besöker dig och väntar utanför din dörr på att Allah ska beordra honom att öppna den i vilket ögonblick som helst. Allah sade: "Alla samhällen har en förutbestämd livstid. När deras tid väl når sitt slut, kan de varken fördröja den med en timme eller påskynda den." (Koranen 7:34) Döden min syster gör ingen skillnad mellan de unga och de gamla, och den kan komma när du är i ett stadium full av synd, när du kämpar mot din Herre genom att inte täcka dig, Min syster, du borde tävla, precis som de andra tävlar för att följa Allah tabaaraka wa ta'alas bud: "Därför ska ni skynda mot förlåtelse från er Herre, och ett paradis vars vidd omfattar himlen och jorden. Det inväntar de som trodde på Gud och Hans budbärare...." (Koranen 57:21) Syster, glöm inte Allah, för då kommer Han glömma dig genom att ta bort Sin nåd ifrån dig i detta livet och i det nästa. Du glömmer din egen själ när du inte fullföljer din själs rätt att lyda Allah och dyrka Honom. Allah sade om hycklarna (Al-Munaafiqoon): "Var inte som de som glömde glömde Gud, så Han lät dem glömma sig själva. Dessa är de onda." (Koranen 59:19) Min syster, bär hijaab i din unga ålder tvärtemot de syndiga, eftersom att Allah är stark i Sina straff och kommer att på Uppståndelsens dag fråga dig om din ungdom och varje ögonblick i ditt liv. I sammanfattning: Sluta förutsätta framtiden, omedvetna saker kommer sannerligen att ske! Hur kan du garantera ditt liv till morgondagen? Ursäkt tio: Jag är rädd att om jag bär Islamisk hijaab så kommer folk tro att jag tillhör någon speciell grupp, och jag hatar partnerskap. Min syster i Islam, det finns bara två grupper inom Islam, och de båda är nämnda av Allah den Allsmäktige i Hans Nobla Bok. Den första gruppen är Allahs grupp (hizbullah) som Han ger seger till eftersom att de lyder Hans order och avhåller sig från det Han förbjudit. Den andra gruppen är den förbannade Sheytans grupp (hizbush-Sheytan), som inte lyder Den mest barmhärtige och ökar fördärvelse på jorden. När du håller fast vid Allahs order, och bland dessa är att bära hijaab blir du en del av den framgångsrika gruppen som tillhör Allah. Men när du gör dig vackrare och visar dina skatter åker du på Sheytans båt med honom och hans vänner bland hycklarna och de otrogna, och inga värre kan finnas att ha som vänner. Ser du inte hur du rusar iväg från Allah till Sheytan när du byter det goda mot det dåliga? Rusa istället, min syster, till Allah och följ Hans väg: "[säg Muhammed] 'Fly [från synden, fly] till Allah!'" (Koranen 51:50) Hijaab är en stark form av dyrkan och inte ett tecken för människornas olika åsikter eftersom att den är något som är beordrats av Allah, Den Ärbare och Visa Skaparen. I sammanfattning: Sök vägen till Allahs välstånd och sök efter Hans Barmhärtighet och framgång i Hans Paradis, och släng bort Sheytans och de onda djinnernas dåliga tankar bland människorna. Håll hårt fast vid Allahs lag som din egen kindtand, och följ exemplen från de Troendes Kunniga Mödrar och de kvinnliga följeslagarna (radiAllahu' anhum ajma'een) Slutsats: Din kropp är i skyltfönstret på Sheytans marknad och lockar till sig männens hjärtan. Hårstilarna, de tighta kläderna som visar varje del av kroppen, de korta klänningarna som visar dina ben och fötter, de dekorativa och avslöjande kläderna väcker Skaparens vrede och gör Sheytan nöjd. Varje dag som går medan du är i den stilen gör så att du kommer allt längre bort från Allah och närmare Sheytan. Varje dag blir förbannad och vrede vänds mot dig från Himlarna. Varje dag tar dig närmare graven och Dödens Ängel är redo att ta din själ. " Varje människa ska smaka döden. Men först på Uppståndelsens dag skall ni få er fulla lön. Den som då rycks bort från Elden och förs till Paradiset har sannerligen vunnit en stor seger. - Livet i denna värld [skänker] bara bedräglig glädje." (Koranen 3:185) Ta chansen att ångra och bättra dig min syster, innan det är försent. Tänk igenom noga min syster, tänk på vad som händer i dag innan morgondagen kommer. Tänk på det min syster, nu innan det är försent! (you are not allowed to post links yet)"you can't post links until you reach 50 posts_you are not allowed to post links yetislamguiden(contact admin if its a beneficial link)/top.shtml"]Länken![/url]
 10. Sista Profeten..

  ÈÓã Çááå ÇáÑÃãä ÇáÑÃíã Sista profeten Muhammad (saw), Guds sändebud till hela mänskligheten, är den siste av profeterna. Han föddes i Mecka på Arabiska halvön i en by som heter Quraish. Hans far hette Abdulla ibn Abdel Muttalib och hans mor Amina bint Wahhab. Fadern dog innan han föddes och modern dog när han var i sexårsåldern. Muhammad , (saw), blev omhändertagen av sin farfar, och när farfadern dog kom han till sin farbror Abu Talib. Han växte upp föräldralös och lärde sig varken läsa eller skriva. Muhammads fars, Abdullahs, historia, liknar Ismaels. Hans far abdel Muttalib, försökte vid ett tillfälle finna vatten i Zamzam-källan mellan två avgudastatyer som tillhörde folket i Mecka. Folket ville inte låta honom hämta vatten där. Han hade då bara en son, som hette El Haris, och han tänkte att om han hade flera barn skulle han bli mäktigare, så att de inte skulle kunna stoppa honom. Han gav ett löfte till Gud att om han fick tio barn skulle han offra ett av dem till Gud. Många år senare hade Abdel Muttalib fått tio barn och det tionde var Muhammads far, Abdulla. Så kom dagen då Abdel Muttalib måste uppfylla sitt löfte. Det var en svår dag för honom. Vänliga människor sade till honom att han kunde fråga en vis man om råd om han fick lov att slakta kameler i stället för att offra sitt barn. Den vise mannen kastade lott mellan Abdullah och tio kameler, men lotten föll på Abdullah. Han fortsatte lottningen och lät under tiden insatsen stiga tills hundra kameler stod mot Abdullah. Då först föll lotten på kamelerna och hela staden gladdes. De höll en fest och samma dag började de planera för Abdullahs giftermål. De förlovade honom med Amina och bröllopet stod bara några dagar senare. En tid efteråt reste Abdullah ut i handel men han blev sjuk och dog under resan. Då var Amina gravid och födde, senare sin son. När denne var 6 år dog också hon. Muhammad, (saw), växte upp i sin farfars hem tills han flyttade till sin farbror Abu Talib. Han gifte sig vid 25 års ålder med en rik kvinna vid namn Khadija, må Allah (swt) vara nöjd med henne. Hon hade hört talas om att han var pålitlig, ärlig, uppriktig och hederlig. Hon bad honom ta hand om hennes affärer, och när han kom tillbaka hade han förvaltat hennes uppdrag mycket väl. Alla som arbetade hos Khadija talade väl om Muhammad, (saw) , och om hur han hade skött sig hela resan. Hon frågade honom om han ville gifta sig med henne. Hon var flera år äldre än han, och räknas som den första muslimska kvinnan. Hon var till stor tröst för Muhammad (saw) i svåra tider och stödde honom lojalt och trofast med både tid och pengar när alla andra var emot honom, och var till stor hjälp under Islams första dagar. Khadija var mor till alla Muhammads barn utom ett, vars mor hette Maria. Alla barnen dog under hans livstid utom ett, dottern Fatima, som gifte sig med sin kusin Ali ibn Abu Talib. Ali var den förste pojke som trodde på Islam och som aldrig var otrogen han blev uppfostrad som muslim. Han blev den fjärde kalifen . Muhammads närmaste vän var Abu Bakr El Sadiq. Han trodde alltid på Muhammad (saw) och var lojal mot honom. Han var den förste vuxne man som trodde på Muhammads budskap, och han blev den förste kalifen. Efter honom kom Omar ibn El Khattab och Osman ibn Afan, och därefter Ali. Muhammad,(saw) , fick sin uppenbarelse vid 40 års ålder i Hira-grottan (se bild), i noor-berget i Mecka. ######you can't post links until you reach 50 posts_you are not allowed to post links yetislamguiden(contact admin if its a beneficial link)/bilder/hira.jpg[/img] Den första vers som kom till honom heter "Iqra"; â€läs!†Det var ängeln Gabriel, frid vare med honom, som tog Muhammad i famn och sade till honom: Människorna i Mekka kallade Muhammad (saw) El Amin (den pålitlige) och El Sadiq (den sanne). Han var aldrig med när folk drack eller festade, och han böjde sig aldrig inför de gudabeläten som fanns vid denna tid. Men så fort han fått sina uppenbarelser började folk vända sig ifrån honom. Han kom med en ovälkommen religion som sade att alla, fattiga och rika, var lika inför Gud, och att avgudadyrkan var förbjuden. På den tiden fanns fullt med dessa statyer av avgudar vid Kaba, och folk kom till dem från när och fjärran. Han kom med en religion som förbjöd ränta och slaveri, och alla rika i Mecka tog mycket illa upp för detta. De försökte på alla sätt hindra den nya religionen från att sprida sig. Nu följde svåra tider för Muhammad (saw) och hans närmaste. Bara de som stod honom allra närmast förblev trogna, och de var få. När Khadija, frid vare med henne, dog, dog även Muhammads farbror och vän strax efter. Året det inträffade kallas sorgeåret. Muhammad, frid vare med honom, förlorade två av sina starkaste stöd. Sedan öppnades emellertid en annan dörr för honom. Folk som hade hört talas om Muhammad (saw) kom från Medina till Mecka. De sade att om han ville komma till dem skulle de stödja honom i medgång och motgång. Muhammad (saw) kallade dem El Ansar, medhjälparna. Muhammad, (saw) , utvandrade från Mecka till Medina under Hljra-året 622 e.Kr. De muslimer som reste med honom kallas Muhajirun, emigranter. De flydde för att skydda sin religion från de otrogna i Mecka. Islam spred sig över hela Arabiska halvön och sedan till hela världen. Muhammad (saw) dog i Madina vid 63 års ålder och begravdes där. (you are not allowed to post links yet)"you can't post links until you reach 50 posts_you are not allowed to post links yetislamguiden(contact admin if its a beneficial link)/sistaprofeten.shtml"]Länken![/url]
 11. Palestinian Girl Vs. Israeli Soldiers

  No one had the courage or the fearlessness of the Prophets may Allah's peace and blessings be upon them just wanted to clear that out, even if we would compare someone to the khulafa arashedeen, like Abobakr, omr, ali or othman or any sahabi for that matter this would be a direct insult to them so how about comparing someone to the prophtes in any aspect? .. JAZAKUM ALLAHU KHYRN
 12. The Smallest Terrorist In The World

  Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi laRaajioon.
 13. Koranens äkthet

  ÈÓã Çááå ÇáÑÃãä ÇáÑÃíã ÇáÃãà ááå æÇáÕáÇÉ æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÈÚà ÇáÓÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ Úáíßã æÑÃãå Çááå æÈÑßÇÊå ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜáÇã Koranen och modern vetenskap Koranens äkthet Tack vare sin otvetydiga äkthet utgör Koranen en unik text bland uppenbarelseböckerna. En plats som varken det gamla eller nya testamentet har. Koranen skrevs samtidigt som Profeten levde. Vi kommer att se hur den skrevs, dvs vilken procedur som användes. I detta sammanhang kan nämnas att skillnaden mellan Koranen och Bibeln inte beror på frågor om perioden. Sådana frågor ställs ständigt av vissa personer utan hänsyn till omständigheter på den tiden judeo-kristna och muslimska uppenbarelserna skrevs ner; likaledes tar de inga hänsyn till omständigheterna som gällde när Koranen överfördes till Profeten. Det sägs att en text från sjunde seklet hade större möjlighet att komma till oss utan ändringar än texter som är upp till femton sekler äldre. Detta är visserligen rätt men räcker inte som förklaring utan används mer för att ursäkta ändringar som gjordes till judeo-kristna texter under seklerna än att betona att Koranens text, som är yngre, inte riskerade ändringar av människor. I fallet gamla testamentet bidrar det stora antalet författare som berättar samma historia och alla ändringar som utförts före Kristus till misstänksamhet om felaktigheter och motsättningar. Angående evangelierna kan ingen säga att de enbart innehåller sannolika berättelser om Jesus’ (fmvh) uttalanden eller beskrivningar av hans handlingar. Skillnaden mellan Koranen, som är en bok om uppenbarelsen, och Haditer, som är samlingar av Muhammeds yttranden och handlingar, måste betonas. Liksom hos evangelierna, som skrevs efter Jesus (fmvh) död, kan äktheten hos Haditerna variera. Inte en enda gospel skrevs under Jesu (fmvh) tid och inte en enda samling av Haditer skrevs under Muhammeds tid. Vad gäller Koranen är det helt annorlunda. Under uppenbarelsen reciterades stycken utantill av Profeten och hans följeslagare. Dessa skrevs ner av författare bland följeslagarna och kunde kontrolleras omedelbart. Därmed har Koranen två element av äkthet som evangelierna saknar. Detta fortsatte tills Profeten dog. På den tiden kunde alla recitera men inte skriva och att recitera utantill gav möjligheten att kontrollera texten så fort den var färdigskriven. Den muslimska uppenbarelsen framfördes av Ärkeängeln Gabriel till Muhammed under en drygt 20-årig period av Profetens liv. Den började med de första verserna av sura 96, och fortsatte efter en 3 års paus under 20 år till Profetens död år 632, dvs från 10 år före Hegira till 10 år efter. Den första uppenbarelsen var den följande: "Läs upp i din Herres namn, Som skapat människan av något som fastnar Läs upp! Ty din Herre är den nådigaste Han som undervisat med pennan Som undervisat människan om vad hon ej visste" (Koranen 96:1-5) Professor Hamidullah lägger i inledningen till sin översättning till franska, märke till att ett tema för den första uppenbarelsen var "lovorden för pennan som kunskapsmedel" som skulle "förklara Profetens oro för bevarandet av den skrivna Koranen". Texter bevisar formellt att långt innan Profeten lämnade Mecca och reste till Medina (dvs långt före Hegira) hade en del av Koranens text, dvs som var känd dittills, skrivits ner. Vi ska se hur Koranen är autentisk vad gäller detta. Vi vet att Muhammed och hans troende brukade recitera ur minnet och att det som skrevs kontrollerades. Därför är det knappast troligt att Koranen innehåller felaktigheter. Fyra suror från perioden före Hegira hänvisar till nertecknandet av Koranen innan Profeten lämnade Mecca år 1622: "Nej! Detta är förvisso en förmaning Och vem som vill lägger det på minnet Det är skrivet på ärevördiga blad Upphöjda och rena Av ädla och fromma skrivares händer " (Koranen 80:11-12) Yusuf Ali skrev i sin översättning 1934 att när uppenbarelsen av denna sura skedde, hade 42 eller 45 av 114 andra skrivits och förvarades av muslimer i Mecca. "Men detta är en härlig Koran På en väl förvarad tavla " (Koranen 85:21-22) "Detta är en härlig Koran Som finnes i en väl förvarad skrift Den blott den rene få vidröra En sändning från all världens Herre " (Koranen 56:77-80) "Och säga; Det är de gamles historier, som uppskrivs åt honom, och de dikteras för honom både morgon och kväll " (Koranen 25:5) Här finns hänsyftning till anklagelser från Profetens fiender som betraktade honom som en bedragare. De spred rykten om att historier lästes för honom och att han skrev upp dem eller fick dem skrivna. Man måste komma ihåg att Muhammed varken kunde skriva eller läsa. Att de var skrivna bekräftas dock även av Muhammeds fiender. En sura som kom efter Hegira talar om löv på vilka heliga instruktioner skrevs: Sura 98 vers 2-3: "En apostel från Gud, som uppläser blad, som hålles rena och där sannfärdiga föreskrifter skrivs " (Koranen 98:2-3) Koranen själv ger indikationer om att den skrevs under Profetens tid. Det är välkänt att det fanns flera skrivare bland följeslagarna; den mest kända var Zaid Ibn Thabit. I inledningen till den franska översättningen ger Professor Hamidullah en utmärkt beskrivning av omständigheterna när Koranen skrevs, upp till Profetens död. "Källorna säger att när en del av Koranen blev känd, kallade Profeten till sig en av sina skrivkunniga följeslagare och dikterade den för honom samt påpekade samtidigt den exakta placeringen av den delen i manuskriptet som redan var klart. Det berättas att Muhammed bad skrivaren att högt läsa det som hade skrivits för att rätta eventuella fel. En annan välkänd historia berättar om hur Profeten, varje år under Ramadan, reciterade hela Koranen (så långt den hade uppenbarats) för Gabriel..... under Ramadan före Muhammeds död, bad Gabriel honom att recitera Koranen två gånger. Också känt är att efter Profetens tid fick muslimer vanan att recitera hela Koranen under Ramadan. Flera källor säger att Muhammeds skrivare Zaid var med när alla texter samlades." Pergament, skinn, trätavlor, kamelben och mjuk sten användes som skrivmaterial. Muhammed rekommenderade de trogna att lära sig Koranen utantill. Hafizun, som kunde Koranen utantill, började sprida den utomlands. Den tvåfaldiga metoden att bevara Koranen, dvs skriftligt och i minnet, blev mycket värdefull. Strax efter Profetens död (632) beställde hans efterföljare, Abu Bakr, första kalifen av Islam, en kopia av Koranen från Zaid Ibn Thabit. På initiativ av Omar (den framtida andra kalifen) samlade Zaid all information i Medina för att undvika felaktiga överföringar. På det sättet gjordes en mycket exakt kopia av Koranen. Källor säger att Omar därefter gjorde en bok (mushaf) som han bevarade och lämnade till sin dotter Hafsa, Profetens änka. Uthman, den tredje Islamska kalifen (644-655) gav en samling experter uppdrag att revidera Koranen och kontrollera äktheten hos dokument som producerades under Abu Bakrs tid. Experterna rådfrågade muslimer som kunde Koranen utantill. Den kritiska analysen av autenticiteten gjordes mycket noggrant. Godkännandet av vittnen ansågs väsentligt innan en vers innehållande något diskutabelt inkluderats. Som man vet korrigeras vissa verser av andra verser i koranen. Detta kan förklaras av att profetens aktiva period omfattade cirka 20 år. Resultatet blev en text där surorna står i en ordning som avspeglar (som man tror numera) den ordning som profeten följde I sina berättelser från Koranen under Ramadan. Man kan fråga sig varför tre kalifer, särskilt Uthman, begärde revidering av texten. Svaret är ganska enkelt. Islams expansion under de första decennierna efter Muhammeds död gick väldigt fort också bland folk som inte hade arabiska som modersmål. Väsentliga åtgärder måste tas för att försäkra sig om att texten spreds i sin ursprungliga form. Detta var Uthmans mål. Uthman skickade kopior till olika delar av det Islamska imperiet, och det är därför som, enligt professor Hamidullah, kopior, som tillskrivas Uthman, existerar i Tashkent och Istanbul. Bortsett från ett eller annat kopieringsfel är de äldsta kopiorna överallt i Islamska världen identiska. Detsamma gäller för dokument som finns i Europa. Det finns dokument i Bibliotheque Nationale i Paris som, enligt experterna, härstammar från de sjunde och åttonde seklerna, dvs de andra och tredje Hegirianska seklerna. De talrika texter som finns idag överensstämmer bortsett från mindre variationer. 114 suror ordnades i avtagande ordning enligt textens längd, men det finns undantag. Därför togs ingen hänsyn till den kronologiska ordningen, fast i huvuddelen hittas denna ordning. Allting med anknytning till vetenskap är, som andra ämnen upptagna i Koranen, utspridda utan ordning. (you are not allowed to post links yet)"you can't post links until you reach 50 posts_you are not allowed to post links yetislamguiden(contact admin if its a beneficial link)/akta.shtml"]source[/url] Fe Amn Allah Al Faqeera ela Allah
 14. Att Konvertera Till Islam

  ÈÓã Çááå ÇáÑÃãä ÇáÑÃíã ÇáÃãà ááå æÇáÕáÇÉ æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå æÈÚà ÇáÓÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ Úáíßã æÑÃãå Çááå æÈÑßÇÊå ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜáÇã Att konvertera till Islam Vissa människor är av den uppfattningen att en övergång till Islam fordrar ett offentligt tillkännagivande inför lärda män och shaikher av hög rang . Samt ett intyg utfärdat av en juridisk institution eller någon annan auktoritet. Vi önskar klargöra för läsaren, att inga sådana krav eller villkor behöver uppfyllas av konvertiten . Ty Allah den Allsmäktige , känner hjärtats alla hemligheter . Emellertid så råder vi alla, vilka antagit Islam som sin religion, att registrera sig hos en lämplig myndighet . Detta för att underlätta vid vallfärden, och också för att den rättrogne vid sin död skall få en värdig begravning . Om nu någon hyser en uppriktig önskan att bli muslim och äger en innerlig övertygelse om att Islam är sanningens religion, påbjuden av Allah förr hela mänskligheten, då är det tillbörligt att han utan dröjsmål uttalar †Shahadaâ€, trosbekännelsen. Den Heliga Koranen är tydlig angående detta. Allah fastställer: "Den rätta religionen inför Gud är förvisso Islam" (Koranen 3:17) I en annan av den Heliga Koranens välljudande verser, förtäljer Allah: "I dag har jag fullkomnat eder religion åt eder, gjort min nåd fullkommen och funnit för gott att giva eder Islam till religion" (Koranen 5:5) Muhammad (saw), Allahs Profet sade: Islams fundament är fem pelare: 1. Vittna att ingen Gud finns utom Allah, och att Muhammad (saw) är Hans sändebud. 2. Förrätta bönen. 3. Utdela Zakat (allmosa) 4. Fasta under månaden Ramadan 5. Utför pilgrimsresan till Mecka. Att vittna (Shahada) lyder enligt följande: "ASH-HADU (jag vittnar) ANLA-ILAHA (att det finns ingen Gud) ILLA-Allah (utom Allah), WA ASH-HADU (och jag vittnar) ANNA MUHHAMMADAN RASUL-Allah (att Muhammad är Hans sändebud) " Det är emellertid inte tillräckligt att någon blott uttalar bekännelsen muntligt, vare sig i ensamhet eller inför vittnen; av större vikt är hjärtats orubbliga och starka tro. Om man besitter en äkta sanningslidelse och till fullo fogar sitt liv efter Allahs ord, då kommer man sannerligen att födas på nytt i Islam. Tron kommer att inspirera honom till att kämpa för att fullända sin person, och så småningom upphöja honom till perfektion och själsadel. Allahs ljus kommer att flöda i hans hjärta tills han blivit ett ideal och ett förkroppsligande av tron. Nästa steg, efter att uttryckligen ha förklarat sig vara muslim, är att tränga in i trosbekännelsens kärna, som är Allahs Enhet, genom kunskapen i sitt hjärta, begrunda den och låta den genomsyra alla sina ord och gärningar. Vad innebär då orden i de första orden i Shahada ? â€ASH-HADU ANLA ILAHA ILLA Allahâ€. Det är sanningen om att ingen gud är värd människans dyrkan utom Allah, ty ingen gud existerar vid Hans sida. Att tillbedja avgudar, är idel fåfänglighet och till ingens gagn. Prisa Allah den Ende, den Evige, som ensam förtjänar att dyrkas, sedan Han, av obegränsad kostighet, givit oss livet som gåva och uppehållit och sörjt för skapelsen. Människan ska knäfalla och dyrka Allah, ja, endast Han är värd vår dyrkan. Shahadas andra del. †WA ASH-HADU ANNA MUHAMMADAN RASUL-Allahâ€, innebär att profeten Muhammad (s.a.w) är Allahs tjänare och utvalde sändebud. Om detta råder inga tvivel. Det åligger muslimen att lyda profetens befallningar, att hysa tro till hans utsagor, att praktisera hans läror, att undvika vad han förbjudit, att efterlikna honom i sitt liv, och att tillbedja endast Allah, enligt det uppenbarade budskapet, förmedlat till mänskligheten av honom. Vad innebär då dyrkan och tillbedjan ? Det är att ärligt och ödmjukt visa vördnad gentemot Allah. I en djupare mening innebär det att fullständigt underkasta sig Allahs vilja och leva i överenskommelse med Hans lag explicit och implicit i ord och gärning. Tillbedjan inordnas i två kategorier: 1. Den synliga (yttre eller manifest) 2. Den osynliga (inre eller fördold) Den synliga tillbedjan inkluderar sådana handlingar som att uttala shahada, förrätta bönen, utdela Zakat, recitation av den Heliga Koranen, lova och prisa Allah, utföra den rituella tvagningen före bönen, etc. Denna typ av tillbedjan förknippas med den mänskliga kroppens rörelser, med riter och åthävor. Den osynliga tillbedjan är att tro på Allah, Domedagen, Änglarna, Allahs Böcker, Hans Profeter och den Gudomliga Predestinationen. Denna typ av tillbedjan involverar inte några kroppsrörelser, men försätter säkerligen hjärtat i rörelse, och har följaktligen betydelse för hur människan lever sitt liv. All tillbedjan som inte riktas till Allah, är polyteism och är ett avfall från Islam. Nästa steg för en som nyligen konverterat till Islam är att rena sin kropp genom ett fullständigt bad, tillägna sig Islams regler och principer som en toalitet, utan luckor eller tillägg. Han ska därefter avsäga sig all falsk vidskepelse och alla former av avgudadyrkan. Förkasta ondskan och sträva efter rättfärdighet. Allt detta är konsekvenser av trosbekännelsen. LA ILAHA ILLA-Allah. Allah förtäljer i Den Heliga Koranen: " .. vem som än förkastar ondskan och sätter sin tro till Allah, har fattat grep om det mest tillförlitliga handtag, som aldrig ska brytas.." Vi måste ta i beaktande att när vi ropar ur våra hjärtans djup, att det finns ingen Gud utom Allah, så innefattar det för vår del, kärlek, vördnad, tro och lydnad för de Islamiska lagarna, som alla muslimer är bundna av. Det är ett krav att blott älska för Allahs skull, och överge blott för Allahs skull. Vi avslutar med en ödmjuk bön till Allah, att han må rena hjärtat och själen hos de som uppriktigt och rastlöst söker sanningen, och må han välsigna de troendes gemenskap. Ameen. (you are not allowed to post links yet)"you can't post links until you reach 50 posts_you are not allowed to post links yetislamguiden(contact admin if its a beneficial link)/konvertering.shtml"]The source..[/url]
 15. Twenty Tips For Lowering Your Gaze

  Asalam Alykum Warhmatullah wbaraktuh I just wanted to add one, whenever we might fall short or do any sin the best remedy is Praying salatul twbah, because good deeds is stronger then the bad deeds and if you sincerely pray after each sin it is impossible that we can still keep on doing the same sin. Some people quit smoking because they use to Pray salatul toubah after each cigarette, some stop being harsh to their parents because of this salah some even quit lying or doing other major sins because of this salah Wallahu Alem. It is indeed All because the mercy of Allah the Muslims are successful in their repentance and in order for this salah to be successful we need, sincerity, twakol on Allah, yaqeen that Allah will help us and the deeds which is the salah.. There are other ways like making sadaqa after each sin or reading quran after each sin or any good deed inshaAllah but the significant of salah tops most if not all sorts of Ibadah.. How is Salaat-us-Taubah Performed? Alee (radyallahu Anhu) who said that Aboo Bakr (radyallahu Anhu) told him that he heard the Messenger of Allaah (Peace and blessings be upon him) say: There is no servant who commits a sin and then he purifies himself (wudoo') and then prays two rakaahs and then seeks forgiveness of Allaah except that Allaah forgives him. [Ahmad, Aboo dawood eng trans. Vol. 1 #1516 and others] Fiqh-us-Sunnah, Volume 2: Salatul Taubah, the prayer of penitence Abu Bakr (radyallahu Anhu) reports: "I heard the Prophet sallallahu alehi wasallam saying: 'Allah forgives the man who commits a sin (then feels ashamed), purifies himself, offers a prayer and seeks His forgiveness.' Then he recited the 'ayyah: 'And those who, when they do an evil thing or wrong themselves, remember Allah and implore forgiveness for their sins - and who can forgive sins except Allah? - and will not knowingly repeat (the wrong) they did. The reward of such will be forgiveness from their Lord, and gardens underneath which rivers flow, wherein they will abide forever- a bountiful reward for workers."' [al-'lmran: 135-136]. This is related by Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibn Majah, al-Baihaqi, and at-Tirmizhi who calls it hasan. This is the Ayah in Arabic. æóÇáøóÃöíäó ÅöÃóÇ ÃóÚóáõæÇú ÃóÇÃöÔóÉð Ãóæú ÙóáóãõæÇú ÃóäúÃõÓóåõãú ÃóßóÑõæÇú Çááøåó ÃóÇÓúÊóÛúÃóÑõæÇú áöÃõäõæÈöåöãú æóãóä íóÛúÃöÑõ ÇáÃøõäõæÈó ÅöáÇøó Çááøåõ æóáóãú íõÕöÑøõæÇú Úóáóì ãóÇ ÃóÚóáõæÇú æóåõãú íóÚúáóãõæäó ÃõæúáóÜÆößó ÌóÒóÂÄõåõã ãøóÛúÃöÑóÉñ ãøöä ÑøóÈøöåöãú æóÌóäøóÇÊñ ÊóÌúÑöí ãöä ÊóÃúÊöåóÇ ÇáÃóäúåóÇÑõ ÎóÇáöÃöíäó ÃöíåóÇ æóäöÚúãó ÃóÌúÑõ ÇáúÚóÇãöáöíäó Barak Allahu feekom for your good advice may Allah grant you janatul Fardows .. Fe Amn Allah Al Faqeera el Allah
×