Jump to content
Islamic Forum

Recommended Posts

ÈÓã Çááå ÇáÑÃãä ÇáÑÃíã

 

ÇáÃãà ááå æÇáÕáÇÉ æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå

æÈÚÃ

ÇáÓÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ Úáíßã æÑÃãå Çááå æÈÑßÇÊå ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜáÇã

 

 

Trosbekännelsen "Shahada"

 

"Det finns ingen Gud utom Allah, och Mohammad är Hans sändebud"

Varje handling som utförs med avsikten och vetenskapen om att den uppfyller Guds vilja, betraktas i Islam som Gudsdyrkan. De fem pelarna utgör en ram på vilken det andliga livet byggs.

 

Muhammad (saw), Allahs Profet sade: Islams fundament är fem pelare:

 

1. Trosbekännelsen: Vittna att ingen Gud finns utom Allah, och att Muhammad (saw) är Hans sändebud.

2. Förrätta bönen.

3. Utdela Zakat (allmosa)

4. Fasta under månaden Ramadan

5. Utför pilgrimsresan till Mecka.

Shahada lyder enligt följande:

 

"ASH-HADU (jag vittnar) ANLA-ILAHA (att det finns ingen Gud) ILLA-Allah (utom Allah), WA ASH-HADU (och jag vittnar) ANNA MUHHAMMADAN RASUL-Allah (att Muhammad är Hans sändebud) "

Det första ledet i trosbekännelsen uttrycker en absolut monoteism. Det finna ingen gudomligt alls vid sidan av Allah, Gud. Han är den enda som man skall underkasta sig. Men vem är Gud ? Gud är skaparen och laggivaren, den som skapat universum och människorna, och givit både naturlagarna och den uppenbarade lagen.

 

Profetens, Mohammad, föredöme (Sunna) är något som en muslim också ska följa. Det är Mohammads roll och ställning som uttrycks i det andra ledet av trosbekännelsen.

 

(www.)"you can't post links until you reach 50 posts_www.islamguiden(contact admin if its a beneficial link)/shahada.shtml"]Islam Guiden[/url]

Share this post


Link to post
Share on other sites
PropellerAds

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×