Jump to content
Islamic Forum
Sign in to follow this  
MaKSofaHãßÓæ�É

Kvinnans Status I Islam

Recommended Posts

ÈÓã Çááå ÇáÑÃãä ÇáÑÃíã

 

ÇáÃãà ááå æÇáÕáÇÉ æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå

æÈÚÃ

ÇáÓÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ Úáíßã æÑÃãå Çááå æÈÑßÇÊå ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜáÇã

 

 

Kvinnans Status i Islam

 

 

 

Källa: Majmû' Fatâwâ wa Maqâlât Mutanawwi'ah

 

Shaykh, Imâm, Faqîh och Muftî ´Abdul-´Azîz bin Bâz (rahimahullah)

 

Översatt av: darulhadith(contact admin if its a beneficial link)

 

 

 

Den Muslimska kvinnans status i Islam är mycket nobel och hög och hennes verkan är oerhört stor i varje Muslims liv. Sannerligen är den Muslimska kvinnan den inledande läraren i uppbyggandet av ett rättfärdigt samhälle förutsatt att hon följer vägledningen i Allahs Bok (d v s Qur’anen) och Hans Profets (sallallahu aleihi wa sallam) Sunnah. Detta eftersom ett följande av Qur’anen och Sunnah distanserar varje muslim - man som kvinna – från att bli vilseledd i alla ärenden...

 

Hemligheten i kvinnans viktiga position ligger i den kolossala börda och ansvarighet som ligger på henne, och de svårigheter som hon nödgas axla - ansvarigheter och svårigheter av vilka några inte ens en man klarar av att bära. Det är bland annat för denna anledning som en av de allra de viktigaste saker som ålagts en person är att visa tacksamhet till modern och bibehålla vänskap och en god relation med henne. I detta fall skall man ge henne företräde före fadern.

 

En man kom till Allahs Sändebud (aleihi salam) och sade, "Oh Allahs Sändebud! Vem bland människorna har befogenheten till det bästa sällskapet från mig?" Han svarade, "Din moder!" mannen frågade, "Och sen?" Han svarade, "Din moder!" Och mannen frågade igen, "Och sen?" Så Profeten (aleihi salam) svarade honom, "Din moder!" Mannen frågade på nytt, "Och sen?" Då sade Profeten as (aleihi salam) "Din fader!" (rapporterat av Abu Hurayrah (radhiyallahu anhu) i [bukhari #59719] och [Muslim 7/2].

 

Detta visar således att man skall ge till modern tre gånger den kärlek och bra behandling som ges till fadern.

 

Vad gäller frun, så är hennes status och hennes påverkan i att göra själen lugn och fridfull, klart och tydligt visad i den nobla versen i Allahs Ord:

 

"Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker."

 

[ar-Rum 30:21]

 

Forts Följer ==>

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
PropellerAds

 

Och glöm inte Aishah (radhiyallahu anha) och hennes stora påverkan. Även de stora sahabah (Profetens följeslagare) brukade ta kunskap om Hadith från henne och många andra kvinnliga följeslagare lärde sig de olika reglerna rörande kvinnofrågor från henne…

 

Och jag har ingen tvekan om att min moder (rahimahAllah) hade en kolossal påverkan på mig i att uppmuntra mig till att studera och hon hjälpte mig i det. Må Allah höja hennes belöning och belöna henne med de bästa av belöningar för det hon gjorde för mig.

 

 

 

Och det råder ej heller någon tvekan om, att ett hus där kärlek, vänlighet och ömhet råder, i samband med Islamisk utbildning, kommer påverka mannen oerhört mycket. Han kommer - in sha Allah - att bli framgångsrik i sina affärer och i övriga ärenden - oavsett om det är kunskap, handel, försörjning eller något annat. Det är endast Allah jag ber om framgång och jag ber att Han vägleder oss alla som Han älskar och är nöjd med. Må Allah ge salah och salam till vår Profet Muhammad, till hans familj, följeslagare och de som följer honom."

 

(www.)"you can't post links until you reach 50 posts_www.muslimer.se/artiklar/kvinnan.htm"]Länken[/url]

 

001.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×