Jump to content
Islamic Forum
Sign in to follow this  
MaKSofaHãßÓæ�É

Missuppfattningar Gällande Islam

Recommended Posts

bsm.gif

 

Muslimer dyrkar en egen Gud

Missuppfattning 1:

 

För det första; Det finns bara En gud, som skapade universum och hela mänskligheten. I ett historiskt perspektiv, har många människor skapat falska gudar i deras fantasi och kommit med egna slutsatser gällande Den Allsmäktige, Gud. Trots det vet vi att det endast finns En sann Gud, och att Han i sin enighet endast är värdig dyrkan.

Olyckligtvis har en del icke-muslimer dragit slutsatsen att Muslimer dyrkar en annan Gud än Judar och Kristna. Detta kan till stor del bero på att Muslimer använder sig av â€Allah†som Gud, men också därför att det under århundraden spridits lögner och förvirring av fiender till Islam. Faktum är att Muslimer dyrkar Noas, Abrahams, Moses och Jesus (AS) Gud, - Samma Gud som de Kristna och Judarna alltså! Ordet â€Allah†är helt enkelt det arabiska ordet för â€Den Allsmäktige Gudâ€, och är samma ord som arabisktalande Judar och Kristna använder som tilltal åt Gud. Om du hittar en arabisk översättning av Bibeln, kommer du finna att ordet â€Allah†finns där ordet â€Gud†finns i den svenska översättningen.

 

Men trots att Muslimer, Kristna och Judar tror på samma Gud, så skiljer sig deras förhållningssätt en del. För att nämna ett exempel så förkastar Muslimer helt tron på â€treenigheten†eller att Gud blivit förkroppsligad här på jorden. Islam litar inte på och attraheras inte av â€mysterier eller â€paradoxer†(=inbillning/osannolikhet t.ex.), Islam är helt uppriktig och klar! Islam lär ut att Gud är Barmhärtig, Kärleksfull och Medkänslig och att Han inte har någon anledning att bli en man. En av de unika aspekterna med Islam, är att det lär ut att man kan ha en personlig och fullbordad relation till Den Allsmäktige Gud, utan att kompromissa med Guds förträfflighet och överlägsenhet. I Islam finns det ingen tvetydig Gudomlighet – Gud är Gud och människa är människa! Muslimer tror att Gud är â€Den Mest Förlåtandeâ€, och att Han har en direkt kontakt med människan, utan någon mellanhand. Faktum är att frasen; â€I Guds, Den Nådrikes, Den Barmhärtiges namn†är en av de mest repeterade verserna i Koranen.

 

För att avsluta; i den rena och uppriktiga läran av Islam krävs att man närmar sig Den Allsmäktiga Gud direkt, utan någon mellanhand eller liknande. Detta beror på att Muslimer tror att Gud är i fullständig kontroll över allting, och att Han kan skänka sin nåd och barmhärtighet till sina skapelser hur Han vill – Ingen Gottgörelse, Förkroppsligande eller blodsoffring är nödvändigt. Sammanfattningsvis så kallar Islam till Den Enda Sanna Guden och att dyrkan ska ske enbart till Honom.

Edited by MaKSofaHãßÓæ�É

Share this post


Link to post
Share on other sites
PropellerAds

"Muslimer dyrkar Muhammad (saw)"

Missuppfattning 2:

 

Enligt Islam, så var Profeten Muhammad (SAW) den sista Budbäraren från Gud. Han, liksom alla andra av Guds Profeter och Budbärare – såsom Noa, Abraham, Moses och Jesus (AS) - var en vanlig människa. Kristna har antagit den felaktiga uppfattningen att Muslimer dyrkar Muhammad (SAW) genom att formulera en felaktig jämförelse – att eftersom de dyrkar Jesus så borde Muslimer dyrka Muhammad (SAW). Detta är en av anledningarna till att de kallade Muslimer för â€Muhammedaner†I så många år! Muhammad (SAW), precis som Jesus (AS), gjorde aldrig anspråk på denna gudomliga ställning.

 

Muhammad (SAW) kallade folk till att dyrka endast Den Allsmäktige Gud, och han (SAW) fortsatte att betona sin mänsklighet så att folk inte skulle falla i samma felaktigheter som de Kristna gjorde angående Jesus. För att beskydda sin nation brukade alltid Profeten Muhammad (SAW) alltid referera sig själv som â€Guds slav, och sändebudâ€. Muhammad (SAW) var vald att bli Guds sista sändebud. Han skulle förmedla budskapet, inte bara i ord, utan också som ett levande exempel för människan att följa. Muslimer älskar och respekterar honom bla. pga. han hade den högst uppnåeliga moraliska karaktär en människa kan anta, och för att han kom med sanningen, Guds sanning – vilken är att helt underkasta sig Guds vilja.

 

Redan på ett tidigt stadium uppenbarade Gud att Muhammad (SAW) var â€sänt som en barmhärtighet till hela mänskligheten†och informerade oss således att Islams budskap kommer att bereda ut sig över jordklotet.

 

Muslimer strävar efter att efterlikna den exemplariska karaktär som Muhammad (SAW) hade, men de DYRKAR honom inte på något sätt överhuvudtaget. Vidare lär Islam Muslimerna att respektera alla Guds profeter och budbärare, men att respektera och älska dem menas inte att dyrka dem. Alla sanna muslimer vet att all form av dyrkan och bön sker direkt till Den Allsmäktige Gud, i sin Enighet. En Muslim vet att om han dyrkar Muhammad (SAW) eller någon annan än Gud har han begått den största synden enligt Islam. Även om en person hävdar att han är Muslim, så är han det inte om han dyrkar eller tillber något annat än Gud.

 

Islams trosbekännelse lyder:

â€Jag bär vittnesbörd att det inte finns något eller någon värd att dyrka förutom Allah i sin enighet, och jag bär vittnesbörd att Muhammad är Hans slav och sändebud.â€

(www.)"you can't post links until you reach 50 posts_www.islamguiden(contact admin if its a beneficial link)"]Länken[/url]

Edited by MaKSofaHãßÓæ�É

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×