Jump to content
Islamic Forum

Recommended Posts

######you can't post links until you reach 50 posts_you are not allowed to post links yetpalislam(contact admin if its a beneficial link)/vb/islamvoice/bsm.gif[/img]

 

 

ÈÓã Çááå ÇáÑÃãä ÇáÑÃíã

 

ÇáÃãà ááå æÇáÕáÇÉ æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ÑÓæá Çááå

æÈÚÃ

ÇáÓÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ Úáíßã æÑÃãå Çááå æÈÑßÇÊå ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜáÇã

 

 

 

Fastan (Saum)

Ramadan är den nionde månaden av det Islamiska månåret och den Islamiska fastemånaden. Fastan är en av Islams grundpelare. Både män och kvinnor fastar men Koranen ger dispens åt gravida eller ammande kvinnor. Sjuka och resande skall heller inte fasta och när en kvinna få menstruation under ramadan skall hon inte fasta utan ta igen de missade dagarna vid ett annat tillfälle. Barn behöver inte fasta men när de börjar närma sig puberteten och den ålder där de betraktas som religiöst vuxna brukar de också uppmuntras att pröva att fasta åtminstone ett par dagar eller en del av dagen.

 

Fastan varar från soluppgång till solnedgång och under den tiden får en muslim inte äta eller dricka. Man får inte heller ha sexuell samvaro. Fastan föreskrivs i sura 2 vers (183-185) i Koranen:

 

 

"TROENDE! det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - kanske skall ni frukta Gud. [Fastan skall vara] ett begränsat antal dagar. Men den av er som är sjuk eller på resa [skall fasta senare] under motsvarande antal dagar och de som har möjlighet skall som offer ge en nödställd att äta.Och den som självmant gör gott utöver vad plikten bjuder, [skall finna att] detta kommer honom själv till godo. Och fastan är för ert väl - om ni visste [hur mycket gott den tillför er]!. För att ge männoskorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på resa [skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar. Gud vill göra det lätt - inte tungt - för er. Håll [fastan under den föreskrivna] perioden och prisa Gud som har väglett er - kanske skall ni visa [Honom] tacksamhet."

 

(Koranen 2:183-185)

 

Eftersom det Islamiska året är ett månår infaller fastemånaden tidigare på solåret för varje år som går.

 

Maktens natt (Ödesnatten):

 

Eller som det heter på arabiska: Laylat al-qadr är benämningen på en natt under ramadan vars exakta datering det tvistas om. I koranen står det att det var den natten som den första uppenbarelsen sändes till Profeten Muhammad (saw). Det står följande i sura 97:3-5:

 

 

"Allsmaktens natt är förmer än tusen månader. I den stiga änglarna och anden på sin Herres tillskyndelse ned för allehanda värv. Då råder frid till morgonrodnadens uppgång."

 

(Koranen 97:3-5)

 

 

fE aMN Allah

aL fAQEERA EL Allah[using large font size is not allowed]

Share this post


Link to post
Share on other sites
PropellerAds

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×