Jump to content
Islamic Forum

Recommended Posts

ÈÓã Çááå ÇáÑÃãä ÇáÑÃíã

 

Sista profeten

 

Muhammad (saw), Guds sändebud till hela mänskligheten, är den siste av profeterna. Han föddes i Mecka på Arabiska halvön i en by som heter Quraish. Hans far hette Abdulla ibn Abdel Muttalib och hans mor Amina bint Wahhab. Fadern dog innan han föddes och modern dog när han var i sexårsåldern. Muhammad , (saw), blev omhändertagen av sin farfar, och när farfadern dog kom han till sin farbror Abu Talib. Han växte upp föräldralös och lärde sig varken läsa eller skriva.

 

 

Muhammads fars, Abdullahs, historia, liknar Ismaels. Hans far abdel Muttalib, försökte vid ett tillfälle finna vatten i Zamzam-källan mellan två avgudastatyer som tillhörde folket i Mecka. Folket ville inte låta honom hämta vatten där. Han hade då bara en son, som hette El Haris, och han tänkte att om han hade flera barn skulle han bli mäktigare, så att de inte skulle kunna stoppa honom. Han gav ett löfte till Gud att om han fick tio barn skulle han offra ett av dem till Gud.

 

Många år senare hade Abdel Muttalib fått tio barn och det tionde var Muhammads far, Abdulla. Så kom dagen då Abdel Muttalib måste uppfylla sitt löfte. Det var en svår dag för honom. Vänliga människor sade till honom att han kunde fråga en vis man om råd om han fick lov att slakta kameler i stället för att offra sitt barn. Den vise mannen kastade lott mellan Abdullah och tio kameler, men lotten föll på Abdullah. Han fortsatte lottningen och lät under tiden insatsen stiga tills hundra kameler stod mot Abdullah. Då först föll lotten på kamelerna och hela staden gladdes. De höll en fest och samma dag började de planera för Abdullahs giftermål. De förlovade honom med Amina och bröllopet stod bara några dagar senare. En tid efteråt reste Abdullah ut i handel men han blev sjuk och dog under resan. Då var Amina gravid och födde, senare sin son. När denne var 6 år dog också hon.

 

Muhammad, (saw), växte upp i sin farfars hem tills han flyttade till sin farbror Abu Talib. Han gifte sig vid 25 års ålder med en rik kvinna vid namn Khadija, må Allah (swt) vara nöjd med henne. Hon hade hört talas om att han var pålitlig, ärlig, uppriktig och hederlig. Hon bad honom ta hand om hennes affärer, och när han kom tillbaka hade han förvaltat hennes uppdrag mycket väl. Alla som arbetade hos Khadija talade väl om Muhammad, (saw) , och om hur han hade skött sig hela resan. Hon frågade honom om han ville gifta sig med henne. Hon var flera år äldre än han, och räknas som den första muslimska kvinnan. Hon var till stor tröst för Muhammad (saw) i svåra tider och stödde honom lojalt och trofast med både tid och pengar när alla andra var emot honom, och var till stor hjälp under Islams första dagar. Khadija var mor till alla Muhammads barn utom ett, vars mor hette Maria. Alla barnen dog under hans livstid utom ett, dottern Fatima, som gifte sig med sin kusin Ali ibn Abu Talib. Ali var den förste pojke som trodde på Islam och som aldrig var otrogen han blev uppfostrad som muslim. Han blev den fjärde kalifen .

 

Muhammads närmaste vän var Abu Bakr El Sadiq. Han trodde alltid på Muhammad (saw) och var lojal mot honom. Han var den förste vuxne man som trodde på Muhammads budskap, och han blev den förste kalifen. Efter honom kom Omar ibn El Khattab och Osman ibn Afan, och därefter Ali. Muhammad,(saw) , fick sin uppenbarelse vid 40 års ålder i Hira-grottan

(se bild), i noor-berget i Mecka.

 

######you can't post links until you reach 50 posts_you are not allowed to post links yetislamguiden(contact admin if its a beneficial link)/bilder/hira.jpg[/img]

 

Den första vers som kom till honom heter "Iqra"; â€läs!†Det var ängeln Gabriel, frid vare med honom, som tog Muhammad i famn och sade till honom:

 

"Läs upp! i din Herres namn, som skapat, som skapat människan av stelnat blod. Läs upp! Ty din Herre är den nådigaste, Han, som undervisat med pennan, som undervisat människan om vad hon ej visste." (Koranen 96:1)

 

Människorna i Mekka kallade Muhammad (saw) El Amin (den pålitlige) och El Sadiq (den sanne). Han var aldrig med när folk drack eller festade, och han böjde sig aldrig inför de gudabeläten som fanns vid denna tid. Men så fort han fått sina uppenbarelser började folk vända sig ifrån honom. Han kom med en ovälkommen religion som sade att alla, fattiga och rika, var lika inför Gud, och att avgudadyrkan var förbjuden. På den tiden fanns fullt med dessa statyer av avgudar vid Kaba, och folk kom till dem från när och fjärran. Han kom med en religion som förbjöd ränta och slaveri, och alla rika i Mecka tog mycket illa upp för detta. De försökte på alla sätt hindra den nya religionen från att sprida sig.

 

Nu följde svåra tider för Muhammad (saw) och hans närmaste. Bara de som stod honom allra närmast förblev trogna, och de var få. När Khadija, frid vare med henne, dog, dog även Muhammads farbror och vän strax efter. Året det inträffade kallas sorgeåret. Muhammad, frid vare med honom, förlorade två av sina starkaste stöd. Sedan öppnades emellertid en annan dörr för honom. Folk som hade hört talas om Muhammad (saw) kom från Medina till Mecka. De sade att om han ville komma till dem skulle de stödja honom i medgång och motgång. Muhammad (saw) kallade dem El Ansar, medhjälparna. Muhammad, (saw) , utvandrade från Mecka till Medina under Hljra-året 622 e.Kr. De muslimer som reste med honom kallas Muhajirun, emigranter. De flydde för att skydda sin religion från de otrogna i Mecka. Islam spred sig över hela Arabiska halvön och sedan till hela världen. Muhammad (saw) dog i Madina vid 63 års ålder och begravdes där.

 

(you are not allowed to post links yet)"you can't post links until you reach 50 posts_you are not allowed to post links yetislamguiden(contact admin if its a beneficial link)/sistaprofeten.shtml"]Länken![/url]

Share this post


Link to post
Share on other sites
PropellerAds

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  

×